HOME SHOW SCHEDULES EXPORT PERIGREE JUDGES AWARDING OF THE TITLES ISSUING THE CERTIFICATE CONTACT

INTERNATIONAL FCI JUDDES OF RANK IB - ON SEPARATE BREEDS


   
  BEREZA Valeriy
  BILORUS Tetyana
  BORZENETS Sergey
  BULA Lyudmila
  BRYZGALINA Alla
  CHEGUSOVA Nataliya
  CHUIEVA Elena
  DEMCHENKO Elena
  DERNOVAYA Alla
  DUBOVENKO Maria
  DUBOVENKO Igor
  GALETIY Irina
  GAPON Alexandr
  GONCHARENKO Oleg
  GREBENYUK Oksana
  KIRIEVA Larisa
  KORNEEVA Natalia
  KOSTKO Petr
  KOVALCHUK Victor
  KROCHACK Vitaliy
  LAMEKO Lyudmila
  LEMESHKO Aleksandr
  Leschinska Svetlana
  MAKUHINA Taisiya
  MALEVSKIY Ruslan
  MATYUK Igor
  MEZHIBOVSKAYA Anna
  MOGYLNA Maryna
  PAVLIKOVSKAYA Lada
  PLOTNIKOVA Marina
  PYATYGIN Sergey
  RAIHERT Julia
  RUDNYAK Sergey
  RYKOV Svyatoslav
  SAFRONOV Vyacheslav
  SAMOFALOV Yuriy
  SHATALOVA Tatiana
  SHEVCHENKO Andrey
  SISTUK Lyudmila
  SVETLICHNAYA Natalia
  TALAVERA Vitaliy
  TSVETKOV Mykola
  URBAN Vasiliy
  VEKLICH Lyudmyla
  YABLONKA Irina
  ZAMLYNSKII Valerii
  ZELENOVSKAYA-RYKOVA Irina