РІШЕННЯ ПРЕЗИДІЇ КІНОЛОГІЧНОЇ СПІЛКИ УКРАЇНИ


 

Витяг

 

Президія
Всеукраїнської громадської організації
«Кінологічна Спілка України»

РІШЕННЯ

від 24 лиcтопада 2017 року

 

Відповідно до пунктів 4.6, 4.7 та 4.8 статуту Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» (далі за текстом КСУ),
вирішила:

2. Інформувати членів КСУ − власників собак про те, що укладання угод сумісної власності на собак слід здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме, у нотаріальному порядку. КСУ не несе відповідальності за невиконання умов таких угод.

4. Взяти до відома інформацію щодо діяльності ветеринарного напрямку роботи КСУ.

6. Затвердити зміни до:
− Правил по кров'яному сліду титульних змагань КСУ рангу САСТ-UA для собак мисливських порід (6 група МКФ профільні змагання, а також − 3, 4, 7, 8 груп МКФ не профільних змагань);
− Правил присудження титулів за робочими якостями;
− Положення про міжнародні та сертифікатні виставки собак у системі Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» та Положення про монопородні виставки КСУ, зокрема їхні тексти українською мовою (переклад з російської мови), прийнявши цей переклад за основу, доопрацювавши та затвердивши ці положення в цілому на наступному засіданні Президії;
− Положення ВГО КСУ про змагання з прикладних видів підготовки собак;
− Програми Патрульно-розшуковий собака – 1, 2;
− Положення про критерії відбору учасників до збірної команди України з Аджиліті Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» для участі у Чемпіонаті Світу МКФ та його тексту українською мовою;
− Стандарту породи Одіс зі змінами у розділах про висоту у холці та хвіст, які вступлять в силу з 01.01.2018 року.

7. Затвердити:
− Нову редакцію Правил (титульних весняних − осінніх змагань) для ретриверів рангу САСТ-UA, СAСIT-UA (відповідно до правил МКФ для ретриверів, обов'язкове використання живої птиці. International Regulations for field trials for Retriever breeds (English way));
− Зразок робочої книжки для експерта;
− Протокол позачергового з’їзду членів Клубу Бельгійської Вівчарки України від 14.10.2017 року;
− Проект Кодексу етики члена КСУ та прийняти за основу для подальшого розроблення, доповнення та його затвердження на наступному засіданні Президії.

8. Ввести видачу тимчасового сертифікату і його обов'язкового обміну на робочий сертифікат КСУ.

9. Суворо попередити Савчук Людмилу Миколаївну, голову правління Рівненського МО ВГО «КСУ» «Альянс» за порушення п. 7.4.5 Положення про міжнародні і сертифікатні виставки в системі КСУ, яке мало місце на виставці рангу САС «Червона калина» в м. Рівне 24.06.2017 року, а саме: зареєструвала собак, які їй належать, для участі у виставках, організатором яких вона була.

10. Затвердити наказ № 4 від 15.10.2017 Рівненського ОО ВГО «КСУ» щодо виключення Бойка Юрія Олександровича з 16.10.2017 із членів КСУ на підставі його заяви від 10.10.2017 за власним бажанням.

11. Призупинити кінологічну діяльність, зокрема племінну, участь у кінологічних заходах в системі КСУ як в Україні так і закордоном, та ін. членів КСУ Швецової Ольги Володимирівни та Щедрової Олени Вікторівни, які перебувають на обліку в Одеському обласному осередку Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» «Одеський обласний племінний центр собаківництва», до вирішення ними своїх цивільно-правових спорів в суді, оскільки своєю поведінкою вони порушують кінологічну етику та загальновизнані етичні норми КСУ.

12. Відмовити у достроковому знятті дискваліфікації із Супрун Олени Вадимівни та її собак, яка була дискваліфікована терміном на 2 роки з 28.10.2016 на підставі рішення Президії КСУ від 28.10.2016 та Наказу КСУ № 21 від 10.11.2016 за грубе порушення п. 4 Положення про міжнародні та сертифікатні виставки в системі Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» та п. 4 Положення про виставки собак МКФ, оскільки виникають сумніви щодо гарантування недопущення його виникнення повторно.

13. Відмовити Осипенко Олені Миколаївні у поновленні її у праві на навчання на кінологічних курсах КСУ та можливості здобування звання «Експерт-кінолог» за грубе порушення Положення КСУ про експертів та суддів КСУ-МКФ по породах собак та п. 5 Правил проходження стажування, а саме: зловжила своїм становищем під час проведення міжнародної виставки собак «Україна-2016» 24.04.2016, як працівник рингових бригад з метою збору необхідної документації для здачі іспитів та одержання звання експерта підробила оціночні аркуші з описами собак, самовільно використавши при цьому факсимільну печатку експерта Roberto Velez Pico, оскільки виникають сумніви щодо гарантування недопущення порушень вказаних вище повторно.

14. Підтримати рішення засідання правління Чернігівського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» (протокол № 2 від 10.10.2017) щодо дискваліфікації Белки Алли Іванівни, як заводчика та заборони їй займатися племінною діяльністю терміном на 1 рік за торгівлю племінними документами КСУ (розділ 16 Племінного положення КСУ), вилучення родоводу, який був виставлений на продаж.

15. Підтримати рішення засідання правління Іллічівського міського осередку Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» (протокол № 2/17 від 10.11.2017) щодо дискваліфікації члена КСУ Ємельянової Анжели Леопольдівни строком на 1 рік від ведення племінної діяльності без права передачі собак у співволодіння чи оренду та від участі в усіх заходах КСУ та МКФ за порушення Розділу 16 Племінного положення Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України», а саме: за торгівлю племінними документами КСУ.

16. Залишити без розгляду скаргу члена КСУ Гордієнко Тетяни Василівни щодо порушення кінологічної етики головою правління Дарницького районного осередку м. Києва ВГО «КСУ» «Укр-Баккара» Марченко Богданою В’ячеславівною у зв’язку із відсутністю заявника.

17. Відмовити у достроковому знятті дискваліфікації із Марченко Богдани В’ячеславівни як експерта КСУ за скоєну бійку на Міжнародній виставці рангу CACIB «Київська Русь-2015», яка відбулася 05.12.2015, оскільки виникають сумніви щодо недопущення нею таких вчинків в подальшому. Поведінка Марченко Б.В. не викликає довіри і не є бездоганною, що не тільки підриває її авторитет як експерта КСУ, але також суперечить Положенню МКФ про експертів щодо норм поведінки експерта на виставках та у повсякденному житті, і наносить неабияку шкоду іміджу КСУ.

18. Підтримати рішення кваліфікаційної комісії експертів з екстер’єру КСУ від 22.05.2017 року щодо:
− зняття з обліку експерта КСУ Сорокіної Наталії Анатоліївни на підставі її заяви;
− виведення зі складу суддів національної категорії Скубенко Олени Юріївни відповідно до Положення КСУ про суддів КСУ-МКФ по породам собак, оскільки з квітня 2012 року нею не надсилаються звіти про виконану роботу та не оплачується суддівська ліцензія.

19. Заключити Угоду про співробітництво та/або взаємодопомогу з громадським об’єднанням кінологічного спрямування між Всеукраїнською громадською організацією «Кінологічна Спілка України» та Громадською організацією «Одеська Мисливська Кінологічна Спілка» «Простір» без права ведення останньою племінної діяльності.

20. Відмовити Бердянському міському відділенню Кінологічної Спілка України (далі за текстом Відділення КСУ) у поновленні роботи взаємовідносин з КСУ, оскільки Відділення припинило роботу з 2008 року та майже дев’ять років, як структурний підрозділ КСУ, не брало участі у реалізації мети та завдань КСУ щодо сприяння збереженню та покращенню генофонду чистопородних собак як національного здобутку шляхом їх племінного розведення на науковій основі, спираючись на досвід Міжнародної Кінологічної Федерації та вітчизняного собаківництва.

21.Дозволити використати право повторного вступу до членів КСУ Громовій Оксані Володимирівні, відповідно до п. 5.11 статуту КСУ, після примусового виключення її із членів на підставі рішення Президії КСУ від 28.10.2016 та Наказу КСУ № 21 від 10.11.2016, оскільки заявителька гарантувала недопущення порушень повторно.

23. Виключити хендлера Мухіну Світлану Сергіївну з рейтингу юних хендлерів КСУ для подальшого делегування від України до Фіналів конкурсів юного хендлера Всесвітньої та Європейської виставок собак та КРАФТ 2018 – 2019 років за порушення Положення МКФ, а саме: представництво Болгарії у фіналі конкурсу «Юний Хендлер» Всесвітньої виставки собак 2017 у м. Лейпциг (Німеччина) 12 листопада цього року терміном на 1 рік.
Дозволити брати участь у міжнародних та національних виставках КСУ та закордоном.