ВИТЯГ З РІШЕННЯ ПРЕЗИДІЇ


Витяг
Президія
Всеукраїнської громадської організації
«Кінологічна Спілка України»

РІШЕННЯ

від 16 лютого 2018 року

 

Відповідно до пунктів 4.6, 4.7 та 4.8 статуту Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» (далі за текстом КСУ), вирішила:

2. а) Затвердити:
− Кодекс етики Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України», який набирає чинності з моменту його публікації.
− Положення про організацію заходів у системі Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України», яке набирає чинності з 01.07.2018 року.
− Положення про міжнародні виставки рангу САСІВ у системі Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України», яке набирає чинності з 01.07.2018 року.
− Положення про національні виставки рангу САС у системі Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України», яке набирає чинності з 01.07.2018 року.
Визнати таким, що втратило силу з 01.07.2018 року Положення про міжнародні та сертифікатні виставки собак у системі Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» (в редакції станом на 09.07.2010, із змінами внесеними від 29.10.2010, 25.02.2011, 27.10.2011, 24.02.2012, 09.11.2012, 09.10.2014, 06.11.2015, 25.05.2017 та 24.11.2017)у зв’язку з прийняттям та затвердженням вищезазначених нових положень.
− Кошторис Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» на 2018 рік.
б) Затвердити зміни до:
− Положення про внески Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України».
− Племінного положення Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» та його (текст українською мовою), який набирає чинності з 01.07.2018 року.
− Положення КСУ про суддів з робочих якостей та спорту (крім суддів по мисливським породам), а саме: доповнення до пункту 9.17, який набирає чинності з 26.02.2018 року.

3. Доручити Голові Племінної комісії КСУ Шиян Т.Ю. розробити з подальшим затвердженням на наступному засіданні Президії:
− тестові методичні вказівки для заводчиків КСУ, які бажають зареєструвати назву розплідника (племінний завод);
− бланк детального опису собаки на племінному огляді;
− бланк племінної карти для допуску до розведення.

4. Поновити з 16.02.2018 року взаємовідносини із Харківським обласним осередком «Харківський обласний племінний центр собаківництва» Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України».

5. Призупинити з 16.02.2018 року терміном на 1 рік дію Угоди про співробітництво та/або взаємодопомогу з громадськими об’єднаннями кінологічного спрямування від 10.02.2016 року з Громадською організацією «Бердянський міський клуб службового собаківництва» (далі за текстом - Бердянський Клуб) у зв’язку із грубими порушеннями Положення про міжнародні та сертифікатні виставки в системі Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» під час проведення виставки рангу САС «Азов-2017» 17.09.2017 року в м. Бердянську, завдавши цими порушеннями суттєвої шкоди репутації та іміджу КСУ (п. 5.7 статуту КСУ).
Запропонувати керівнику Бердянського Клубу Скалозубову Віктору Микитовичу надати до Головного Управління КСУ існуючу племінну документацію собак (у разі її наявності).
Скасувати проведення виставки рангу САС Кубок мера – «Азов-2018» відповідно до п. 15.2 Положення про міжнародні та сертифікатні виставки в системі Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України», організатор − Бердянський Клуб (виставка повинна була відбутися 16.09.2018 року).

6. Відмовити Панченко Лілії Євгеніївні у повторному вступі до членів КСУ, яка була виключена із членів КСУ на підставі Рішення Президії КСУ від 25.05.2017 року (за грубе порушення положень КСУ та завдання репутації КСУ суттєвої моральної шкоди своєю діяльністю відповідно до п. 5.7 статуту КСУ та порушень, виявлених у племінній документації Криворізького МО КСУ «Рудана», оскільки виникли сумніви щодо гарантування недопущення порушень вказаних вище повторно.

7. Доручити Голові Племінної комісії КСУ Шиян Т.Ю. до 15.03.2018 року повторно провести перевірку племінної документації Криворізького міського осередку Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» «Рудана» (далі за текстом – Криворізький МО ВГО «КСУ» «Рудана») у зв’язку із виявленим рядом недоліків, які продовжують допускатися у роботі з племінними документами.
Зобов’язати Голову правління Криворізького МО ВГО «КСУ» «Рудана» − Ямкову Марину Петрівну надати племінну документацію для перевірки представникам Племінної комісії КСУ.
Результати перевірки надати до Головного Управління КСУ.
Призупинити (тимчасово) взаємовідносини із Криворізьким МО ВГО «КСУ» «Рудана» до закінчення проведення перевірки.
Результати проведеної перевірки Криворізького МО ВГО «КСУ» «Рудана» будуть предметом розгляду наступного засідання Президії КСУ.
Рекомендувати членам КСУ, які перебувають на обліку в Криворізькому МО ВГО «КСУ» «Рудана» на момент призупинення взаємовідносин, звертатися до ГУ КСУ або ставати на облік до інших місцевих осередків КСУ для подальшого ведення племінної діяльності.
Скасувати проведення виставки рангу САС, яка повинна була відбутися 06.10.2018 року, організатор − Криворізький МО ВГО «КСУ» «Рудана», оскільки виникли сумніви щодо проведення виставки Осередком на високому рівні, так як продовжуються допускатися недоліки в його роботі.

8. Доручити Голові Племінної комісії КСУ Шиян Т.Ю. вивчити та підготувати вибірку стану племінної документації місцевих осередків КСУ для проведення подальших їхніх перевірок.

9. Відмовити Шараповій Світлані Василівні у повторному вступі до членів КСУ та у відновленні діяльності її розплідника «ENCORE DE T`AIMER» № 38/16, яка була виключена із членів КСУ на підставі рішення Президії КСУ від 28.10.2016 року та Наказу № 21 від 10.11.2016 року(за грубе порушення п. 5.7 Статуту Одеського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» «Одеський обласний племінний центр собаківництва»), оскільки виникли сумніви щодо гарантування недопущення порушень повторно.

10. Відмовити Литвиновій Ользі Олександрівні у розглядізаяви щодо повторного вступу до членів КСУ на підставі п. 5.11 статуту КСУ, виключеної на підставі рішення Президії КСУ від 05.07.2017 року та Наказу № 28 від 13.07.2017 року за торгівлю племінними документами КСУ, яка своєю діяльністю завдала суттєвої шкоди репутації КСУ у зв’язку із її відсутністю. Виникли сумніви щодо недопущення нею в подальшому порушень повторно та про їх гарантію (члени Президії КСУ хотіли почути особисто від Литвинової О.О.).

11. Розглянуто інформацію Маланіної Світлани Олександрівни (очільниці колективного звернення) щодо неналежної поведінки та ставлення до тварин члена КСУ Обаполенко Ірини Арнольдівни.
Треба констатувати, що нами не виявлені факти, які б підтверджували в установленому порядку, щодо неналежної поведінки та ставлення до тварин Обаполенко І.А., які слугували б підставою для прийняття рішення про виключення її з членів КСУ та складу міжнародного суддівства (експерт МКФ-КСУ). Цьому також сприяли численні звернення від членів КСУ на її підтримку.

12. Взяти до відома пропозиції Чечеля Євгенія Михайловича щодо заходів, спрямованих на мінімізацію торгівлі племінними документами КСУ, які врахували та внесли до Племінного положення Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України».
Висловити Чечелю Є.М. подяку за співпрацю.

13. Зобов’язати Голову Спорткомітету КСУ Висоцького В.Б.:
− розробити та підготувати зміни до Положення про організацію заходів у системі Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України»; щодо - розділу про організацію спортивних заходів з собаками, та затвердити їх на наступному засіданні Президії КСУ;
розробити правила та перелік профільних випробувань та тестів для переходу в робочий клас на національних виставках собак до Положення про національні виставки рангу САС у системі Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» та затвердити їх на наступному засіданні Президії КСУ;
− розглянути на засіданні Спорткомітету КСУ випадки порушень Положення КСУ про суддів з робочих якостей та спорту (крім суддів по мисливським породам); розробити та внести пропозиції до Положення КСУ про суддів з робочих якостей та спорту (крім суддів по мисливським породам) щодо його покращення та подати на затвердження на наступне засідання Президії КСУ;

− розробити та внести пропозиції щодо перейменування виду дресирування «Собака в місті» та подати на затвердження на наступне засідання Президії КСУ.
14. Голові Комісії із спорту і робочих якостей (мисливське собаківництво) КСУ Зеленовській І.Є. розробити та підготувати для затвердження на наступному засіданні Президії зміни до Положення про організацію заходів у системі Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» щодо - розділу про організацію заходів з мисливського собаківництва.

15. Вивести зі складу Конфліктно-правової комісії КСУ методиста-кінолога КСУ Титаренка Юрія Миколайовича у зв’язку із звільненням із займаної посади за власним бажанням (підстава: заява від 03.01.2018 року та наказ КСУ № 1-к від 03.01.2018 року).

16. Відкрити у структурі КСУ відповідно до пункту 4.11 статуту КСУ Всеукраїнський клуб порід по кров'яному сліду (FCI VI група) на базі Голосіївського районного осередку м. Києва Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» «Шанс» (без прав юридичної особи) за ініціативою власників собак членів КСУ.
Доручити ініціативній групі провести установчі збори та подати на затвердження проект Положення про діяльність клубу на наступне засідання Президії КСУ.