ПОЛОЖЕННЯ про МОНОПОРІДНІ ВИСТАВКИ КСУ


 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОНОПОРІДНІ ВИСТАВКИ КСУ
 
/із змінами від 17.12.2020 /

Преамбула
Виставки собак – це публічні заходи, які стимулюють племінну діяльність, їх метою є оцінка і популяризація породистих собак.
Монопородні виставки проводять з метою визначення найсучасніших, відповідних до стандарту FCI особин породи, виявлення та відбору бажаного породного типу, обміну досвідом і досягненнями племінного розведения в конкретній породі.
Виставки проводять на підставі п.1.4. і п.3.1.(абз.8) Статуту Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна спілка України», статутів та положень всеукраїнських клубів порід Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна спілка України» (далі ВКП).
Це положення визначає порядок підготовки і проведення монопородних виставок.
Кожний ВКП може мати своє положення про проведення виставок, яке може бути тільки суворішим за це положення, та не може вступати в протиріччя з цим положенням.

1. Ранг виставок
1.1. Всеукраїнська громадська організація «Кінологічна спілка України» (далі КСУ) і ВКП проводять на території України монопородні виставки наступних рангів:
– Чемпіонати порід КСУ
Обмеження: можна проводити 1 раз на рік, проводяться разом з головними виставками країни в м.Київ у квітні, серпні чи грудні.
– Монопородні виставки КСУ рангу САС
– Монопородні виставки ВКП рангу ПК (Переможець Клубу)
– Монопородні виставки ВКП рангу КЧК (Кандидат у Чемпіони Клубу)
– Чемпіонати порід ВКП рангу ЧК (Чемпіон Клубу)
Обмеження: можна проводити 1 раз на рік.

1.2. До участі в Чемпіонатах і монопородних виставках допускаються тільки визнані КСУ породи собак.
1.3. Собаки, заявлені в каталозі, мають бути зареєстровані в Племінній книзі країни – члена FCI чи АКС (Американ кеннел клуб) – США, КС – (Англійський кеннел клуб) – Великобританія, СКС – (Канадський кеннел клуб) Канада або колективних членів КСУ з внутрішніми родоводами, яким титули присуджуються, але підтверджуються тільки після отримання реєстраційного номера КСУ (№ UKU), у випадку – якщо протягом місяця після дати проведення виставки реєстраційний номер не отриманий – титули аннулюються.
1.4. Виставковий рік в КСУ починається з 1 січня і закінчується 31 грудня.

2. Заявка виставки, обмеження
2.1. Монопородні виставки будь-якого рангу можуть проводити осередки КСУ з правом юридичної особи, ВКП спільно з осередком КСУ, який має таке право чи колективні члени КСУ, спільно з ГУ КСУ. Для колективних членів квота – не більше 5 виставок на рік.
2.2. Титул САС є прерогативою КСУ і присуджується відповідно до номенклатури FCI і КСУ. На клубних виставках (рангу ЧК, ПК, КЧК) титул САС не присуджується.
2.3. Монопородні виставки можна проводити на відкритих майданчиках, які повинні мати накриття від сонця та дощу, мають бути облаштованими місцями для вигулювання собак, мати джерело води і санвузли для учасників виставки.
2.4. Ринги для виставки мають бути достатнього розміру (не менше, ніж 10х10 метрів для собак великих порід і не менше, ніж 8х8 метрів для дрібних), з неслизьким покриттям, що дає можливість оцінити рухи собаки.
2.5. Заявлену осередком виставку можна проводити тільки в межах своєї області (території).
2.6. ВКП, як структурні підрозділи КСУ, можуть проводити чемпіонати ВКП та монопородні виставки ВКП за правилами, погодженими з ГУ КСУ.
2.7. Монопородні виставки однієї породи не можна проводити в один день одночасно в кількох місцях.

3. Правила подавання заявки на проведення виставки
3.1. Для проведення в наступному році монопородних виставок заявка до ГУ КСУ від осередку КСУ чи відповідного ВКП подається до 1 вересня поточного року.
3.2. Заявка від осередку КСУ має бути надрукована на бланку, завірена підписом та печаткою, і повинна містити:
– дату проведення виставки
– ранг виставки
– перелік імовірних експертів
– повна назва осередку чи ВКП, що проводить виставку
– адреса, контактний телефон, факс, e-mail
– реквізити, з обов’язково зазначеним розрахунковим рахунком у банку
– П.І.Б. Голови оргкомітету виставки
– П.І.Б. Керівника осередку чи ВКП.
До заявки додаються:
– копія виписки з Єдиного Державного Реєстру.
Заявка від осередку КСУ, який претендує на проведення спеціалізованої виставки ВКП, має бути узгоджена і затверджена Президентом ВКП.
3.3. Календар виставок на наступний рік складається ГУ КСУ, узгоджується сертифікатно-виставковою комісією КСУ, затверджується Президією КСУ не пізніше за 01 листопада та публікується на офіційному сайті КСУ.
3.4. Перенесення виставок допускається тільки за форс-мажорних обставин (можливі форс-мажорні обставини: стихійні лиха, санітарний карантин, ліквідація осередку чи ВКП, які проводять виставку). Організатор виставки зобов’язаний повідомити про це ГУ КСУ та отримати дозвіл на зміну дату виставки.
3.5. Доповнення до вже затвердженого та опублікованого графіку виставок на рік недопустимі.

4. Загальні положення
4.1. Найвищим пріоритетом на всіх виставках є благополуччя собак. На виставках будь-якого рангу всі собаки мають утримуватися на коротких повідках.
4.2. Експоненти на виставках мають забезпечити утримання собак в безпечних для навколишніх умовах, а саме: – собаки, які згідно з класифікацією порід за розміром належать до великих та середніх,  на території виставки (за виключенням знаходження в ринзі) мають бути на короткому повідку, в наморднику, або в зачиненому боксі.
4.3. За жорстоке поводження з собаками, неетичну поведінку, бійки собак, покуси, за заявою судді, членів рингової бригади чи членів оргкомітету Виставкова комісія КСУ може дискваліфікувати власника і собаку строком від 1 до 3 років з усіх виставок КСУ та FCI з аннуляцією оцінок та титулів, отриманих на цій виставці (матеріальна компенсація стягується з власника собаки, який проявив агресію в бік експерта, внаслідок чого було пошкоджене особисте майно експерта).
4.4. На виставках будь-якого рангу протести щодо суддівства не приймаються, рішення судді остаточне і не обговорюється.
4.5. Виставки проводять:
– за попередньою реєстрацією та виданням каталога всіх учасників;
– собак, які не занесені до каталогу, до участі у виставці не допускають, якщо тільки це не сталося з вини організаторів (проблеми під час друку каталога та інше) і за умови своєчасного подання: повністю заповнених заявочних аркушів організаторам не пізніше дати закінчення строку реєстрації, і своєчасного внеску за участь у виставці.
4.6. Попередньо друкуються документи, необхідні для роботи рингів:
– бланки встановленого зразка для опису собак;
– дипломи;
– бланки звітів рингової бригади;
– аркуші реєстрації учасників конкурсів.

5. Правила попередньої реєстрації
5.1. Реєструючи собаку на виставку, власник собаки своїм підписом на заявочному аркуші засвідчує згоду дотримуватись вимог цього Положення.
5.2. При реєстрації на виставку власник собаки має надати:
1) Чітку (розбірливу) ксерокопію родоводу собаки. Для реєстрації в класи бебі, цуценят, юніорів можлива реєстрація за ксерокопією метрики. Визнаються родоводи країн – членів FCI, Американського кеннел клуба, Англійського кеннел клуба, Канадського кеннел клуба, родоводи колективних членів КСУ (тільки на виставки рангу САС, монопородні виставки та чемпіонати).
2) Заповнений заявочний аркуш підписаний власником із зазначеним виставочним класом, має містити породу, кличку, абревіатуру та № родоводу, тавро або мікрочип, дату народження, масть, стать, кличку і номер родоводу батька, кличку і номер родоводу матері собаки, прізвище заводчика, прізвище, ім’я та по-батькові власника, повну поштову адресу з індексом, контактний телефон.
3) Квитанцію про сплату цільового внеску за участь у виставці.
Оплата і подання реєстрації мають бути здійснені в один і той самий тарифний період. Після закінчення періоду необхідно здійснити доплату за дійсним тарифом, на день подачі заявки.
5.3. До класу чемпіонів реєструюють собак, які мають титул "Чемпіон України", "Національний чемпіон країни-члена МКФ" або АКС, КС, СКС чи "Міжнародний чемпіон" (за наявності відповідного сертифікату). Титул «Юний Чемпіон», чи інші подібні титули не дають права реєстрації собаки до класу Чемпіонів.
5.4. Для запису собак до робочого класу необхідно надати:
Копію сертифікату з робочих якостей визнаного КСУ, відповідно до вимог п.п. 5.4.1., 5.4.2., 5.4.4. Положення про міжнародні і сертифікатні виставки в системі КСУ.
5.5. Реєстрація учасників на монопородну виставку закінчується за 12 днів до початку виставки.
5.6. Кожен учасник виставки має бути заздалегідь поінформований оргкомітетом про місце проведення виставки, її розклад, ветеринарні правила.
5.7. Оргкомітет виставки зобов’язаний після закінчення реєстрації в тижневий термін повідомити ГУ КСУ про кількість собак за каталогом, і отримати відповідні до рангу виставки сертифікати, які видаються згідно з листом-заявкою з зазначенням кількості кожного виду, сертифікати ВКП видаються самими ВКП.
5.8. Оплата цільового внеску за патронат виставки здійснюється не пізніше, ніж за 3 банківскі дні після дати проведення виставки.
5.9. Власники, які зареєстрували своїх собак на виставку і не сплатили виставковий внесок, максимум в місячний термін після проведення виставки зобов’язані сплатити його (незалежно від того, чи брав собака участь у виставці). В протилежному випадку, за клопотанням оргкомітету виставки, власники та їх собаки будуть дискваліфіковані на строк до 3-х років щодо участі у всіх заходах КСУ та FCI. Подібні заяви від оргкомітету виставки приймаються за наявності підписаного власником заявочного аркуша на участь в цій виставці або гарантійного листа.
5.10. Рішенням Президії КСУ організатор, який допустив порушення цих правил при реєстрації, позбавляється права на проведення виставок терміном від одного року до трьох, а результати виставки, проведеної з порушеннями, анулюються. Матеріальну відповідальність перед учасниками виставки несе організатор.
5.11. За надання недостовірних відомостей при реєстрації собак на виставку, їх власник може бути дискваліфікований і належні йому собаки відсторонені від участі в усіх племінних заходах КСУ на термін до 3-х років.  

6. Порядок призначення експертів
6.1. Відповідно до положення КСУ про суддів КСУ-FCI з порід собак, запрошені на виставки експерти мають бути ліцензовані за відповідними породами КСУ чи організаціями-членами МКФ або Міжнародними породними клубами.
6.2. Осередок чи ВКП, відповідальні за проведення виставки, в попередньому порядку обговорюють можливість участі експертів на запланованій виставці і направляють список кандидатур до ГУ КСУ не пізніше, ніж за 6 місяців до дати проведення виставки. Організатор не має права запрошувати суддю самостійно, не повідомивши про це ГУ КСУ.
6.3. ГУ КСУ надсилає офіційні запрошення експертам із зазначенням гарантії виконання попередньо обумовлених обставин і засвідчує, що ця виставка проводиться під егідою КСУ чи ВКП КСУ.
6.4. Не пізніше, ніж за 2 тижні до виставки організатор направляє судді кількість собак, поточнений перелік порід і конкурсів, які той має судити.
6.5. Якщо немає іншої домовленності, суддя не має судити більше ніж 80 собак на день, якщо здійснюється їх опис, та не більше 200, якщо опис не здійснюється.
6.6. На виставки обов’язково запрошуються резервні судді.
6.7. Обов’язки експерта:
6.7.1. Суддя не може реєструвати собак, належних йому або членам його сім’ї на виставки, де він здійснює суддівство.
6.7.2. Суддя не може судити собаку, власником чи співвласником якого він є, володів ним, чи продав менше, ніж за 6 місяців до виставки, де він судить. Це ж стосується собак, власником яких є член його сім’ї.
6.7.3. Судді заборонено користуватися каталогом виставки до чи під час суддівства.
6.7.4. Заборонено палити, розпивати алкогольні напої в ринзі під час суддівства.
6.7.5. Суддя не може їхати на виставку, де він судить, разом з особою, яка виставляє під нього собаку, чи з хендлером, і не може спілкуватися з людьми, які експонують собак на цій виставці або зупинятися перед виставкою у них вдома.
6.7.6. Організаторам не дозволяється доручати людині, яка виставляє собаку, піклуватися про суддю в період виконання ним своїх обов’язків, і ніхто з людей, що експонують собак під цим конкретним суддею, не може надавати судді житло у своєму будинку під час проведення виставки.
6.8. Обов’язки організаторів стосовно експерта:
6.8.1. Оргкомітет, відповідно до попереднього запрошення, має взяти на себе всі витрати та комфортне пребування судді з моменту його прибуття і до моменту його від’їзду. Всі витрати (транспортні, проживання, харчування) сплачує організатор виставки.
6.8.2. Експерту надають одномісний номер у готелі класу не нижче 3-х зірок, а також регулярне харчування;
6.8.3. Експерта знайомлять зі специфікою роботи рингів виставки, порядком присвоєння сертифікатів, титулів та ін.;
6.8.4. Якщо експерт не знає державної мови, йому надають перекладача, який володіє тією офіційно визнаною мовою FCI, якою володіє експерт;
6.8.5. Після завершення експертизи експерту віддають заповнений каталог.
6.8.6. Організатори виставки мають заздалегідь отримати згоду експерта про присутність у ринзі експерта-стажера.
6.9. Оргкомітет виставки, в разі необхідності, має право замінити експерта, попередивши про це учасників виставки.

7. Правила проведення експертизи
7.1. На виставках КСУ суддя здійснює огляд кожного собаки, робить його опис і присуджує оцінку.
7.1.2. Експерт має здійснити розстановку мінімум перших чотирьох собак в кожному класі, за умови оцінки не нижче «дуже добре», а в класах бебі і цуценят собаки розставляються за умови оцінки не нижче «перспективний».
7.2. Для порід, у яких стандартом обумовлені межі зросту, ринги мають бути забезпечені зростоміром, а для порід, у яких у стандарті зазначена маса – вагами. Для огляду дрібних порід у ринзі має бути додатковий спеціальний оглядовий стіл з неслизьким покриттям.
7.3. Вся необхідна для роботи документація має бути підготовлена заздалегідь та знаходитися у секретаря рингової бригади.
7.4. У складі рингової бригади мають бути: розпорядник рингу, секретар для роботи з експертом, секретар для роботи з документами і, за необхідності, перекладач.
7.4.1. Рингова бригада працює за вказівкою судді і повинна забезпечувати: виклик учасників, перевірку тавра чи мікрочипа, перевірку відсутніх в кожному класі, інформацію про неправильно записаного до каталогу собаку, опис собаки під диктовку судді, організацію і виконання всіх необхідних робіт. У дипломах, сертифікатах, рингових відомостях необхідно обов’язково проставляти номер за каталогом, оцінку, титули, які суддя особисто підписує.
7.4.2. В ринзі можуть знаходитися тільки експерт, експерт-стажер, перекладач, розпорядник рингу, секретарі та ті, хто виставляє собак. Право заходити до рингу мають адміністратор виставки, головний секретар виставки та члени оргкомітету виставки. Ніхто не має права жодним чином впливати на хід оцінки собак і розподілення по місцях.
7.4.3. Працівник рингу має поводитись нейтрально та привітно у відношенні до всіх учасників виставки, не допускається грубість чи фамільярне ставлення.
7.4.4. Працівники рингів не мають права надавати експерту будь-яку інформацію про собак в ринзі, окрім відомостей про вік собаки, стать та клас, в якому він виставляється.
7.4.5. Члени рингових бригад і перекладачі не мають права працювати в рингах, де виставляються собаки, належні їм, чи членам їх сімей, чи ті, що знаходяться у них у співвласності (оренді). На виставках рангу САС організатори виставок, члени оргкомітету, співробітники осередку, який проводить виставку, не мають права реєструвати та виставляти собак, належних їм чи таких, що знаходяться у них у співвласності (оренді), так само як і члени їх сімей.
7.5. Собак учасників, які спізнились, до суддівства не допускають.
7.6. Суддівство в рингах і на конкурсах не може починатися раніше часу, вказаного за розкладом виставки.
7.7. На виставках заборонено виставляти собак у суворих нашийниках чи намордниках.
7.8. На виставках заборонено користуватися будь-якими засобами, за допомогою яких можна змінити натуральний колір і структуру шерсті, а також медичними препаратами з метою корекції поведінки собаки.
7.9. Виставляти собаку в породному ринзі має право хендлер, вік якого досяг 16 років, за виключенням участі в конкурсах «Юний хендлер», «Дитина і собака» та інше. Оргкомітет має право відсторонити від участі такого хендлера, якщо хендлер не відсторений – подальші скарги на результати не приймаються.
7.10. Собаки в ринзі не мають стояти обличчям один до одного під час суддівства.
7.11. Учасника виставки можна дискваліфікувати, якщо він:
- заважає порядку проведення виставки;
- не дотримується виставкового положення;
- знаходиться в ринзі без дозволу;
- намагається впливати на рішення експерта;
- допускає агресію свого собаки у відношенні до інших учасників виставки;
- неетично поводиться з експертом чи іншими учасниками виставки.

8. Правила проведення конкурсів
8.1. Для реєстрації собак на конкурси пар, розплідників та плідників необхідно заповнити заявочні аркуші для кожного конкурса окремо. Всі конкурси проводяться після закінчення екстер’єрних рингів.
8.2. У всіх конкурсах можуть брати участь лише собаки, занесені до каталогу виставки, які експонувалися на цій виставці і отримали оцінку не нижче «дуже добре».
8.3. Умови участі в конкурсах:
8.3.1. Конкурс плідників – беруть участь: плідник чи плідниця та 3-5 нащадків.
8.3.2. Конкурс племінних груп (розплідників) – беруть участь 3-5 собак однієї породи, народжені в одному розпліднику, з однією заводською приставкою.
8.3.3. Конкурс пар – беруть участь 2 собаки однієї породи: пес і сука, належні одному власнику або з однією заводською приставкою (виставляє пару один хендлер).

9. Виставкові класи
9.1. Для порід собак, у яких є міжнародні клуби порід, можливі зміни в розподілі на класи і масті в присудженні клубних титулів (КЧК, РКЧК, ЧК, ЮЧК, Надія Клубу) згідно з правилами цих клубів (WUSV, ATIBOX, ADRK та ін.) або відповідно до правил ВКП.
9.2. Титул САС є прерогативою КСУ та присуджується відповідно до номенклатури FCI і КСУ.
9.3. Виставкові класи:
- Бебі – з 3 до 6 місяців. Кращі цуценята в породах беруть участь у конкурсі ВIS Бебі на звання "Кращий бебі виставки" (не обов’язковий клас).
- Цуценята – з 6 до 9 місяців. Кращі цуценята в породах беруть участь у конкурсі ВIS цуценят на звання "Краще цуценя виставки".
- Підлітки (тільки для породи німецька вівчарка) – з 9 до 12 місяців.
- Юніори – з 9 до 18 місяців. Титул Ю-САС присуджується кращим псу і суці, що отримали 1-е місце, "Відмінно". Кращі юніори в породах (пес і сука) беруть участь у порівнянні на ВОВ.
- На виставках рангу КЧК в класі можуть присуджуватися наступні титули:
Титул J.СС – юніорський сертифікат відповідності. На розсуд експерта, можуть отримати собаки, які потрапили до розстановки з 1-го по 3-є місце в класі юніорів з оцінкою не нижче "відмінно". Собака, який отримав 1 місце в класі і J.СС, бере участь у порівнянні на Ю.КЧК.
Титул Ю.КЧК - кандидат в Юні Чемпіони ВКП. Присуджується Кращим юніорам псу і суці.
- На выставках рангу ПК в класі можуть присуджуватися наступні титули:
Титул J.СС – юніорський сертифікат відповідності. На розсуд експерта, можуть отримати собаки, які потрапили до розстановки з 1-го по 3-є місце в класі з оцінкою не нижче "відмінно".
Титул Ю.ПК - Юний Переможець ВКП. Присуджується Кращим юніорам псу і суці.
- На виставках рангу ЧК в класі можуть присуджуватися наступні титули:
Титул J.СС – юніорський сертифікат відповідності. На розсуд експерта, можуть отримати собаки, які потрапили до розстановки з 1-го по 3-є місце в класі з оцінкою не нижче "відмінно".
Титул Ю.ЧК - Юний Чемпіон ВКП. Присуджується Кращим юніорам псу і суці.

- Проміжний (інтермедіа) – з 15 місяців до 24 місяців
- Відкритий – з 15 місяців.
- Робочий – з 15 місяців. (наявність робочого класу і  видів іспитів для допущення до робочого класу визначається Правилами ВКП і затверджується в КСУ), При відсітності сертифіката собака автоматично переводиться до відкритого класу.
- Переможців – з 15 місяців. Для реєстрації собак до класу переможців необхідно надати сертифікат КЧК, ПК чи САС. Участь у класі Переможців на монопородних виставках можлива тільки за умови реєстрації на виставку не менше 20 собак.
- Чемпіонів – з 15 місяців. Беруть участь собаки, які мають чемпіонський сертифікат –Міжнародний чемпіон" і "Національний чемпіон", виданий організацією, визнаною МКФ. За відсутності сертифіката собака автоматично переводиться до відкритого класу.
- Чемпіонів ВКП – з 15 місяців. Беруть участь собаки, які мають підтвердження (сертифікат, диплом) чемпіона ВКП. За відсутності сертифіката собака автоматично переводиться до відкритого класу. Участь у класу Чемпіонів ВКП на монопородних виставках можлива тільки за умови  реєстрації на виставку не менше 20 собак.

– На виставках рангу КЧК у класах: Проміжний (інтермедіа), Відкритий, Робочий, Переможців, Чемпіонів, Чемпіонів ВКП можуть присуджуватися наступні титули:
– CС – сертифікат відповідності. На розсуд експерта, можуть отримати собаки, які потрапили до розстановки з 1-го по 3-є місце в класі з оцінкою не нижче "відмінно". Собака, який отримав 1 місце в класі і СС, бере участь у порівнянні на КЧК.
– КЧК – кандидат у Чемпіони ВКП. Присуджується Кращому псу і Кращій суці виставки.

– На виставках рангу ПК в класах: Проміжний (інтермедіа), Відкритий, Робочий, Переможців, Чемпіонів, Чемпіонів ВКП можуть присуджуватися наступні титули:
– CС – сертифікат відповідності. На розсуд експерта, можуть отримати собаки, що потрапили до розстановки з 1-го по 3-тє місце в класі з оцінкою не нижче "відмінно".
– КЧК – кандидат в Чемпіони ВКП. Присуджується собаці, що отримав 1 місце в класах.
– ПК – Переможець ВКП. Присуджується Найкращому псові і Кращій суці виставки.

– На виставках рангу ЧК в класах: Проміжний (інтермедіа), Відкритий, Робочий, Переможців, Чемпіонів, Чемпіонів ВКП можуть присуджуватися наступні титули:
– CС – сертифікат відповідності. На розсуд експерта, можуть отримати собаки, що потрапили до розстановки з 1-го по 3-тє місце в класі з оцінкою не нижче "відмінно".
– КЧК – кандидат в Чемпіони ВКП. Присуджується собаці, що отримав 1 місце в класах.
– ЧК - Чемпіон ВКП. Присуджується Найкращому псові і Кращій суці виставки.
Ветеранів – з 8 років. Кращі ветерани породи (пес і сука) беруть участь у порівнянні на ВОВ.
9.4. Датою, яка визначає відповідну вікову категорію, є день експонування собаки. Якщо день народження собаки припадає на день проведення виставки, собака може бути зареєстрований або в молодший або в старший клас за бажанням власника.
9.5. Після завершення терміну реєстрації і на виставці категорично забороняється перенесення собак з класу в клас, якщо тільки під час друку каталогу не була допущена помилка.

10. Виставкові титули
10.1. На монопородних виставках присуджуються наступні оцінки в класах юніорів, Проміжний (інтермедіа), Відкритий, Робочий, Переможців, Чемпіонів, Чемпіонів ВКП:
Відмінно – присуджується собаці, який максимально наближенй до ідеалу стандарту породи, знаходиться у відмінній кондиції, демонструє гармонійний урівноважений темперамент, високий клас і відмінну підготовку, та має яскраво виражений тип.
Дуже добре – присуджується собаці, який має типові ознаки породи, добре збалансовані пропорції, знаходиться в коректній кондиції. Кілька незначних недоліків, які не порушують морфології, допустимі.
Добре – присуджується собаці, який має основні ознаки своєї породи, та має суттєві недоліки.
Задовільно – присуджується собаці, який відповідає своїй породі, має суттєві вади анатомії.
Дискваліфікація – присуджується собаці, тип будови якого не відповідає стандарту породи, собака демонструє невластиву породі поведінку чи агресивну поведінку, має вади зубної системи або дефекти будови щелеп, з нестандартною шерстю або забарвленням, чи є ознаки альбінізму, пес є крипторхом, має дискваліфікуючі вади зазначені стандартом.
Неможливо оцінити / Без оцінки – присуджується собаці, який безперервно стрибає чи рветься з рингу, тим самим унеможливлює оцінку його рухів, або ж собака не дає судді до себе торкнутися, не дає оглянути зуби та прикус або власник не може продемонструвати зуби та прикус, не дає оглянути анатомію та будову, хвіст чи сім’яники, або помітні сліди операції чи лікування. Це ж стосується і випадку, коли оперативне і медикаментозне втручання проводилося з метою замаскувати вади зазначені стандартом.
10.2. На монопородних виставках присуджуються наступні оцінки в класах бебі і цуценят:
Велика перспектива – присуджується собаці, згідно до критеріїв оцінки відмінно.
Перспектива – присуджується собаці, згідно до критеріїв оцінки дуже добре.
Неперспективний – присуджується собаці, згідно до критеріїв оцінки задовільно.

10.3.У ринзі на розсуд судді можуть присуджуватися наступні титули і видаватися відповідні сертифікати:

У разі наявності більше 20 собак на монопородній виставці:

- САС (кандидат у національні чемпіони краси) – присуджується кращим псу і суці, які посіли перше місце з оцінкою ВІДМІННО в розстановці в класах проміжний, відкритий, робочий, переможців, чемпіонів і чемпіонів ВКП.
- R.САС (резервний кандидат у національні чемпіони краси) – присуджується кращим псу і суці, які посіли друге місце з оцінкою ВІДМІННО в розстановці в класах проміжний, відкритий, робочий, переможців, чемпіонів і чемпіонів ВКП.
- J.САС (кандидат в юні національні чемпіони краси) – присуджується кращим псу і суці, які посіли перше місце з оцінкою ВІДМІННО в розстановці в класі юніорів.
- R.J.САС (резервний кандидат у юні національні чемпіони з ектер’єру) – присуджується кращим псу і суці, які посіли друге місце з оцінкою ВІДМІННО в розстановці в класі юніорів.

Два R.J.САС дорівнює одному J.САС, отриманому на виставці того самого рангу (наприклад: 2 R.J.САС з виставок рангу САС дорівнюють  1 J.САС з виставки рангу САС, або 2 R.J.САС з київських САСІВів дорівнюють  1 J.САС з київських САСІВів).

У разі наявності менше 20 собак на монопородній виставці:- CС (сертифікат відповідності) – можуть отримати собаки, що потрапили до розстановки з 1-го по 3-є місце в класі з оцінкою не нижче "відмінно". На виставках рангу КЧК собака, який посів 1 місце в класі і СС, бере участь у порівнянні на КЧК.
- J.СС (юніорський сертифікат відповідності) - можуть отримати собаки, які потрапили в розстановку з 1-го по 3-тє місце в класі юніорів з оцінкою не нижче "відмінно". На виставках рангу КЧК собака, який отримав 1 місце в класі юніорів та J.СС, бере участь в порівнянні на Ю.КЧК.
- Ю.КЧК – кандидат в Юні Чемпіони ВКП.
- КЧК – кандидат в Чемпіони ВКП.
- Ю.ПК – Юний Переможець ВКП.
- ПК – Переможець ВКП.
- Ю.ЧК – Юний Чемпіон ВКП.
- ЧК – Чемпіон ВКП.
- BEST BABY (Кращий Бебі) – Кращий бебі. Обирається порівнянням пса і суки переможців класу бебі.
- BEST PUPPY (Краще Цуценя) – Краще Цуценя. Обирається порівнянням пса і суки переможців класу цуценят.
- BEST JUNIOR (Кращий Юниор) – Кращий юніор. Обирається порівнянням пса і суки переможців класу юніорів (цей титул присуджується на розсуд організаторів виставки).
- BEST VETERAN (Кращий Ветеран) – Кращий ветеран породи обирається порівнянням пса і суки переможців класу ветеранів.
- КП – Кращий пес. Обирається порівнянням переможців класів проміжного, відкритого, робочого, переможців, чемпіонів, чемпіонів ВКП.
- КС – Краща сука. Обирається порівнянням переможців класів проміжного, відкритого, робочого,  переможців, чемпіонів, чемпіонів ВКП.
Логічним фіналом монопородної виставки є вибір кращої собаки виставки.
- BOB (КПП – кращий представник породи) Обирається порівнянням кращих пса і суки породи, кращих юніорів (пса і суки), кращих ветеранів (пса і суки).
- BOS (кращий представник породи протилежної статі) – присуджується при порівнянні кращих псів чи сук із собак протилежної статі відносно собаки, який отримав титул ВОВ. Порівнюються найкращі: пес / сука породи, пес / сука юніор, пес / сука ветеран.

Примітка: Всі резервні сертифікати можуть присуджуватися тільки за умови, що присуджені основні сертифікати. Так, не може бути присуджено R.CAC, якщо не присуджено САС.
10.4. Експерт одноосібно, керуючись стандартом породи, приймає рішення про присудження титулу собаці.

11. Перелік порід, в яких титули можуть присуджуватися в кожному різновиді за зростом, типом шерсті, мастю
11.1. На монопородних виставках кількість САС в породах: без робочого класу - 6хСАС, в породах з робочим класом - 8хСАС.
11.2. На всіх монопородних виставках САС присуджується в наступних класах: проміжному, відкритому, робочому та чемпіонів.
11.3. Всі резервні сертифікати присуджуються аналогічно до основних сертифікатів.

11.4. В нижче наведених породах титули  присуджуються в кожному різновиді за зростом, типом шерсті, мастю ( на додаток до п 11.5. Положення «Про міжнародні та сертифікатні виставки в системі КСУ») і з урахуванням наявності класів Робочий, Переможців і Чемпіонів ВКП :


12. Каталог виставки

12.1. На підставі заявочних аркушів складається каталог Монопородної виставки, який має містити:
- Титульний аркуш з емблемою КСУ і написом КІНОЛОГІЧНА СПІЛКА УКРАЇНИ (КСУ)
- Назвою осередку КСУ або ВКП, який проводить виставку із зазначенням назви виставки, її рангу, дати і міста проведення;

12.2. Каталог виставки будь-якого рангу має містити:
- Список суддів із зазначенням країни проживання двома мовами, одна з яких – англійська.
- Список оргкомитету виставки.
- Положення про проведення виставки цього рангу, а саме це положення.
- Розклад експонування собак за породами, днями, рингами і суддями.
- Розклад усіх заходів виставки.
- Список порід за групами FCI, в алфавітному порядку, із зазначенням номерів за каталогом і кількості собак за відповідними породами.
- Перелік експонентів, який починається назвою групи МКФ, назвою породи, потім слідує список учасників за статтю і класом у послідовності їх експонування:
- БЕБІ (пси, потім суки),
- ЦУЦЕНЯТА (пси, потім суки),
- ЮНІОРИ (пси, потім суки),
- ПСИ (послідовно за классами - Проміжний, Відкритий, Робочий, Переможців, Чемпіонів, Чемпіонів ВКП, Ветеранів),
- СУКИ (послідовно за класами - Проміжний, Відкритий, Робочий, Переможців, Чемпіонів, Чемпіонів ВКП, Ветеранів).
12.2.1. В тих породах, де передбачене суддівство за мастю, також відбувається розподіл за мастю у вказаній вище послідовності.
12.2.2. Нумерація наскрізна на всіх експонентів виставки.
12.2.3. Повні каталожні дані кожного собаки мають містити: № за каталогом, кличку собаки,  № родоводу собаки, дату народження, масть, кличку батька з номером родоводу, кличку матері з номером родоводу, прізвище та ініціали заводчика, прізвище та ініціали власника з зазначенням міста/країни.
12.3. Кількість каталогів виставки не може бути меншою кількості учасників.
12.4. У каталозі виставки не допускається наявність додаткових списків і порожніх номерів. Оцінки і титули собакам, не занесеним до каталогу виставки, не підтверджуються.

13. Спостерігач виставки
13.1. Кандидатура спостерігача на монопородні виставки призначається з числа членів Президії КСУ, членів Виставкової комісії КСУ або відповідного ВКП, працівників ГУ КСУ або членів правління ВКП. Спостерігач отримує мандат і форму звіту.
13.2. Всі витрати, пов'язані з перебуванням спостерігача на виставці (транспортні, проживання, харчування) оплачує оргкомітет виставки.
13.3. Спостерігач у своїй діяльності керується цим Положенням, взаємодіє з оргкомітетом виставки та суддями.
13.4. Спостерігач має наступні повноваження:
- допомагає і консультує клуби-організатори в ході підготовки виставки,
- забезпечує дотримання і застосування всіх правил і положень в процесі проведення виставки,
- здійснює контроль за веденням реєстрації, наявністю ветеринарного контролю на виставці, роботою рингових бригад, роботою нагородної комісії, дотриманням порядку отримання титулів і сертифікатів, наявністю всієї необхідної виставкової документації, правильністю та своєчасністю її заповнення та видачею учасникам виставки.
13.5. Спостерігач має право:
- отримати підписаний оргкомітетом каталог виставки;
- на отримання будь-якої інформації, що стосується інспектованої виставки за пред'явленням мандата спостерігача, а оргкомітет зобов'язаний її надати на першу його вимогу;
- давати рекомендації в спірних питаннях, що стосуються правил організації та проведення цієї виставки;
- приймати від учасників виставки письмові заяви, що стосуються порушень правил і положення проведення цієї виставки для передачі до відповідного ВКП або ГУ КСУ, в разі якщо питання не може бути вирішене організаторами виставки на місці.
13.6. При відкритті виставки спостерігач повинен бути представлений експонентам.
13.7. В обов'язки Спостерігача не входить: контроль фінансової діяльності організаторів виставки, перевірка фінансово-звітної документації виставки.
13.8. Спостерігач не має права впливати на хід суддівства експонентів.
13.9. Спостерігач не має права виставляти своїх собак на цій виставці, так само як і члени його сім'ї.
13.10. Спостерігач зобов'язаний в 10-ти денний термін надати до ВКП і ГУ КСУ каталог, отриманий на виставці, письмовий звіт і за можливістю фотозвіт про інспектовану виставку.

14. Правила ведення звітності за результатами виставки.
14.1. Організація, відповідальна за проведення виставки, направляє на адресу ВКП і ГУ КСУ наступні документи:
- 2 чистих каталоги виставки (каталоги, що надаються для звіту, не повинні нічим відрізнятися від каталогів, які видаються учасникам виставки).
- 1 розмічений каталог з усіма титулами і оцінками з зазначенням усіх собак, які отримали відповідні титули (ВОВ, BOS, САС, R.CAC, J.CAC, R.J.CAC, CС, Ю.СС, Ю.КЧК, КЧК, Ю.ПК, ПК, Ю. ЧК, ЧК) підписаний і завірений організатором виставки із зазначенням прізвищ експертів, які присудили титули;
- копії експортних родоводів на собак іноземних учасників виставки, які отримали титули (розкладені по порядку номерів в каталозі, із зазначенням на родоводі номера за каталогом, отриманого титулу і виставкового класу, з доданими необхідними копіями сертифікатів, якщо собака виставлявся в робочому класі або класі чемпіонів)
- копії сертифікатів для членів КСУ, які виставлялись і отримали титули в робочому класі або класі чемпіонів за сертифікатом виданим в інших країнах (розкладені по порядку номерів в каталозі, з зазначенням номера за каталогом, отриманого титулу)
- відомість головного рингу з переліком:
- Кращий плідник виставки;
- Краща племінна пара виставки;
- Краща племінна група (розплідник) виставки;
- Бест бебі (із зазначенням чотирьох призових місць);
- Бест цуценят (із зазначенням чотирьох призових місць);
- Бест юніорів (із зазначенням чотирьох призових місць) - проводиться на розсуд організаторів.
- Бест ветеранів (із зазначенням чотирьох призових місць)
- BOB (КПП) (із зазначенням призових місць)
- список експертів, що судили на цій виставці, з урахуванням проведених замін;
- документ про перерахування на рахунок ГУ КСУ внеску за патронат виставки.
14.2. Зазначені документи передаються у ВКП і ГУ КСУ не пізніше, ніж через три тижні після проведення виставки.
14.3. За відсутності на момент подачі звіту з виставки документів (експортних родоводів для іноземних громадян, № UKU для членів КСУ) на собак, які отримали титули на виставці – титули анулюються.
14.4. У разі заборони на участь у виставках окремих осіб за вчинені ними порушення, виставкова комісія КСУ повідомляє про це всі відділення КСУ і організації, що входять до складу МКФ. Результати собак, що належать порушникам, отримані на виставках після оголошення заборони, анулюються.

15. Санкції
15.1. За заявою експертів, працівників рингових бригад, інших зацікавлених осіб, за порушення учасниками виставки будь-якого з вимог цього положення до них Виставковим Комітетом виставки можуть бути застосовані наступні санкції:
- відсторонення від участі в цій виставці (без повернення цільового внеску);
- заборона на участь у виставках та інших племінних заходах, що проводяться цим відділенням, терміном до 3-х років;
Крім того, за заявою виставкового комітету та інших зацікавлених осіб виставковою або конфліктно-правовою комісією може бути вирішене питання про дискваліфікацію винних і належних їм собак від участі у всіх виставках і інших племінних заходах, що проводяться в рамках КСУ, терміном до 3-х років.
15.2. При порушенні організаторами виставок будь-якого пункту цього Положення Виставкова комісія або Президія КСУ може застосувати такі санкції:
- Відмова у проведенні виставки строком на 1 рік.
- Відмова у проведенні виставки строком на 3 роки.
- Відмова у проведенні виставок на невизначений період.
15.2.1. За затримку звіту і оплати виставкового внеску, сума внеску подвоюється автоматично без рішення виставкової комісії КСУ та Президії КСУ.

Це положення прийняте Президією КСУ.
Вступає в дію з 01.07.2011 р.

 

 

Новости | Контакт | Устав КСУ | Положения КСУ | Приказы | Президиум и Комиссии КСУ | Дисквалификация | Областные отделения | Территориальные отделения | Монопородные Клубы
Питомники | Эксперт-кинолог | Заводчик-кинолог | Кинолог-инструктор | Календарь выставок КСУ | CACIB апрельский | CACIB декабрьский | 3xCACIB |
Судьи МКФ | Национальные судьи | Судьи КСУ | Присуждение титулов в системе КСУ | Результаты выставок КСУ | Судьи и инструктора по рабочим качествам | Судьи по охотничьим породам
Бланки документов | Родословная КСУ | Метрика щенка | Ветеринария | Отчеты с выставок КСУ | Конкурсы |
| Аббревиатура титулов | Аббревиатура стран