ПОЛОЖЕННЯ про організацію заходів у системі КСУ

 

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію заходів
у системі Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України»

м. Київ, 2018 р.

Положення набуває чинності 1 липня 2018 року.

 

Преамбула

Кінологічні заходи в системі Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» (далі за текстом «КСУ») проводяться на підставі п.1.4. і п.3.1. (абз.8) Статуту Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України».
Це положення визначає порядок подачі заявок на проведення, підготовку та організацію заходів у системі КСУ.

 

РОЗДІЛ 1 – ВИСТАВКИ

Виставки собак є публічними зоотехнічними заходами, які стимулюють племінну роботу та розведення чистопорідних собак, чиє функціональне здоров'я і фізичні особливості повинні відповідати стандарту певної породи, і які можуть виконувати роботу або різні функції відповідно до специфічних особливостей певної породи.
Метою виставок є оцінка якості поголів’я чистопорідних собак у їх відповідності до стандартів порід, популяризація чистопорідного собаківництва та діяльності КСУ.

1. Ранг виставок
1.1. КСУ проводить на території України виставки таких рангів:
- Щорічні головні міжнародні виставки країни (усіх порід) рангу САСІВ – «Золоті Ворота» і «Україна» у квітні, «Софія Київська», «Злато Скіфів» і «Золота Пектораль» у серпні, «Київська Русь» та «Кришталевий Кубок України» у грудні, які проводяться Головним Управлінням КСУ в м. Києві;
- Міжнародні виставки собак усіх порід рангу САСІВ;
- Національні виставки собак усіх порід рангу САС;
- Чемпіонати України з окремих порід чи груп порід собак;
- Монопородні виставки собак рангу САС.
1.2. До участі у виставках собак усіх рангів допускаються:
- собаки порід, остаточно визнаних Міжнародною Кінологічною Федерацією (далі за текстом МКФ);
- собаки порід, тимчасово визнаних МКФ (не мають права отримувати сертифікат САСІВ);
- собаки порід, не визнаних МКФ, але визнаних КСУ на національному рівні (вносяться в окрему частину каталогу виставки чи окремий каталог, не мають права брати участь в основних конкурсах у головному ринзі, не мають права отримувати сертифікат САСІВ).
1.3. Собаки, внесені до каталогу виставки, мають бути зареєстровані в Племінній Книзі чи Додатку до Племінної Книги країни – члена МКФ, чи країни – контракт- партнера МКФ (АКС – Американський Кеннел Клуб, США; КС – Англійський Кеннел Клуб, Великобританія; СКС – Канадський Кеннел Клуб; Канада).
1.4. Зважаючи на те, що в Україні не існує заборони на участь у виставках собак із купіруваними вухами/хвостами, такі собаки до участі у виставках усіх рангів у системі КСУ допускаються. Оцінка собак з купіруваними або некупіруваними вухами і хвостами повинна проводитися без будь-якої дискримінації і виключно відповідно до діючого стандарту породи.
1.5. Виставковий рік в системі КСУ розпочинається 1 січня і закінчується 31 грудня.

 

2. Вимоги щодо отримання права проведення виставки в системі КСУ

2.1. Лише осередки КСУ з правом юридичної особи можуть подавати заявки на проведення виставки будь-якого рангу з урахуванням таких критеріїв:
- мінімальні вимоги щодо проведення однієї (1) виставки рангу САС – не менше 40 (сорока) приплодів, зареєстрованих у попередньому році;
- мінімальні вимоги щодо проведення двох (2) виставок рангу САС – не менше 80 (восьмидесяти) приплодів, зареєстрованих у попередньому році;
- мінімальні вимоги щодо проведення однієї (1) виставки рангу САСІВ – не менше 60 (шестидесяти) приплодів, зареєстрованих у попередньому році;
- мінімальні вимоги щодо проведення двох (2) виставок рангу САСІВ – не менше 120 (ста двадцяти) приплодів, зареєстрованих у попередньому році.
Крім того, враховується рівень проведення попередніх виставок та оцінка роботи осередку в цілому.
Винятки щодо дотримання кількості приплодів можуть бути зроблені за умови, якщо в області зареєстрований один осередок КСУ чи якщо жоден осередок в області не набирає потрібної кількості приплодів. Тоді право проведення виставки може бути надане осередку, який набрав максимальну, але недостатню кількість приплодів за умови дотримання усіх інших вимог. У цьому випадку рішення приймає Головне Управління КСУ та Президія КСУ.
2.2. Міжнародні виставки собак рангу САСІВ проводяться лише в закритих приміщеннях. У випадку відсутності на місці проведення приміщення, яке задовольняє умови виставки, у період з 1 травня до 15 жовтня допускається проведення виставки на відкритих майданчиках, обладнаних місцями для вигулу собак, навісами від сонця і дощу, джерелом води та туалетами для учасників виставки.
2.3. Національні виставки рангу САС можуть проводитися на відкритих майданчиках, обладнаних місцями для вигулу собак, навісами від сонця і дощу, джерелом води та туалетами для учасників виставки.
2.4. Виставкові ринги мають бути достатніх розмірів (не менше 10м х 10м – для собак великих порід, і не менше 8м х 8м – для собак дрібних порід) із не слизьким покриттям, що дає змогу оцінити рухи собаки.
2.5. Кожен осередок може провести за рік не більше двох (2) міжнародних виставок рангу САСІВ чи не більше двох (2) національних виставок рангу САС за умови дотримання п. 2.1. цього Положення.
2.6. Новостворений осередок КСУ може претендувати на проведення національної виставки рангу САС не раніше ніж через рік успішної роботи і лише після успішного проведення регіональної (міської, районної) виставки.
Міжнародна виставка рангу САСІВ може бути проведена лише після успішного проведення виставки рангу САС.
2.7. Осередок КСУ може проводити виставки тільки в межах своєї області.
2.8. Міжнародні виставки рангу САСІВ у м. Києві можуть проводитися тільки Головним Управлінням КСУ.
2.9. Чемпіонати України проводяться у рамках головних виставок країни у м. Києві у квітні, серпні чи грудні.
Виняток може бути зроблений для тих порід, які мають зареєстрований всеукраїнський клуб породи.
2.10. Всеукраїнські клуби породи як структурні підрозділи КСУ можуть проводити чемпіонати України та монопородні виставки за правилами, погодженими з Головним Управлінням КСУ.
2.11. Монопородні виставки проводяться у рамках міжнародної чи національної виставки. Кількість монопородних виставок не повинна перевищувати п’яти (5) в один виставковий день.
2.12. Не можна проводити монопородні виставки з однієї і тієї ж породи одночасно одного і того ж дня в різних місцях.

 

3. Правила подання заявки на проведення виставки

3.1. Заявка на проведення міжнародних виставок собак усіх порід рангу САСІВ подається в Головне Управління КСУ не пізніше ніж до 1 лютого за два роки до дати проведення виставки (так до 1 лютого 2018 року мають бути подані усі заявки на проведення виставок у 2020 році).
3.2. Заявки на проведення національних виставок собак усіх порід рангу САС та монопородних виставок у наступному році подаються в Головне Управління КСУ не пізніше ніж до 1 жовтня поточного року.
3.3. Заявка від осередку КСУ має бути надрукована на бланку відділення, завірена печаткою осередку та підписом керівника осередку і повинна містити таку інформацію:
- повну назву осередку, який планує проводити виставку;
- адресу, контактні телефони, факс, електронну адресу та адресу сайту осередку;
- банківські реквізити із обов’язковим зазначенням розрахункового рахунку осередку;
- прізвище, ім’я, по-батькові керівника осередку;
- прізвище, ім’я, по-батькові голови Організаційного комітету виставки;
- ранг виставки;
- дату проведення виставки;
- місце проведення виставки (в приміщенні чи під відкритим небом).
До заявки додаються:
- копія книги обліку в’язок за попередній рік (враховуються лише продуктивні в’язки);
- копія виписки з Єдиного Державного Реєстру.
3.4. Головне Управління КСУ складає календар виставок КСУ на наступні роки, погоджує його з Сертифікатно-виставковою комісією КСУ та затверджує на засіданні Президії КСУ не пізніше 1 листопада поточного року. Остаточно затверджений Календар Виставок КСУ доводиться до відома осередків та членів КСУ шляхом публікації на офіційному сайті КСУ.
3.5. Зміна дати або місця проведення виставки або її відміна допускається лише за форс-мажорних обставин, до яких відносяться стихійні лиха, санітарний карантин, ліквідація відділення, яке планувало проводити виставку.
Організатор виставки зобов’язаний повідомити про це Головне Управління КСУ і отримати дозвіл на зміну дати або місця виставки чи її відміну.
3.6. Доповнення до вже затвердженого і опублікованого графіку виставок не допускаються.

 

4. Підготовка до виставки

4.1. Виставки проводяться за попередньою реєстрацією і виданням каталогу всіх учасників. Собаки, не внесені в каталог виставки, до участі у виставці не допускаються, якщо тільки це не сталося з вини організаторів (проблеми при друку каталогу тощо) і за умови, що заявочні листи були повністю заповнені і разом із підтвердженням сплати реєстраційного внеску були передані організаторам до закінчення терміну реєстрації.
4.2. Реєстрація учасників на виставку рангу CACIB припиняється за 22 дні до початку виставки, а на виставки рангу САС та монопородні – за 15 днів.
4.3. Не пізніше ніж за тиждень після закінчення реєстрації оргкомітет виставки зобов’язаний надати в ГУ КСУ інформацію про кількість собак за каталогом.
4.4. Не пізніше ніж за тиждень після закінчення реєстрації оргкомітет виставки зобов’язаний надіслати в ГУ КСУ заявку на сертифікати відповідно до рангу виставки із зазначенням найменування сертифікатів та їх кількості.
4.5. Оргкомітет виставки відповідає за своєчасне виготовлення рингової документації:
? Бланки опису собак встановленого зразка;
? Дипломи;
? Бланки зведеного звіту бригади у ринзі по кожній породі окремо;
? Бланки звіту судді про роботу у ринзі (з використанням копіювального паперу);
? Листи реєстрації учасників конкурсів.
4.6. Оргкомітет виставки відповідає за організацію роботи рингових бригад та перекладачів (якщо потрібно).
4.7. Оргкомітет виставки відповідає за організацію приїзду суддів та їх роботи на виставці.
4.8. Організатор виставки зобов’язаний забезпечити присутність символіки КСУ на виставках усіх рангів та символіки МКФ на міжнародних виставках рангу САСІВ.
4.9. Для надання першої допомоги організатори виставок мають передбачити постійну присутність медичного працівника для учасників виставки та ветеринарного лікаря для собак.
4.10. Організатор виставки відповідає за забезпечення та підтримку порядку та безпеки на виставці.

 

5. Порядок призначення суддів

5.1. Відповідно до Положення про суддів КСУ-МКФ судити на виставці і оцінювати собак можуть лише судді, які мають дозвіл від своїх національних організацій на суддівство відповідних порід/груп порід на виставках відповідних рангів.
5.2. Оргкомітет виставки попередньо обговорює можливість участі судді у запланованій виставці.
5.3. Не пізніше ніж за 6 місяців до дати проведення виставки оргкомітет виставки має надіслати до ГУ КСУ офіційну заяву встановленого зразка на запрошення суддів, у якій надає перелік суддів, що погодилися провести експертизу на цій виставці, назву країни, яку вони представляють, та електронні адреси суддів.
5.4. На виставки обов'язково запрошуються резервні судді.
5.5. Мінімум 50% суддів, запрошених на міжнародну виставку рангу САСІВ, мають бути іноземними.
5.6. Склад суддівської бригади на виставку рангу САС залишається на розсуд організатора.
5.7. Усі видатки, пов’язані із комфортним перебуванням суддів на виставці, у тому числі транспортні видатки, проживання, харчування, денне утримання та оплату за суддівство, бере на себе організатор виставки.
5.8. ГУ КСУ надсилає офіційні запрошення суддям, вказаним у заяві, та запити про дозвіл на їх суддівство у їх національні кінологічні організації, а також висилає організаторам виставки дозвіл на суддівство українських експертів.
5.9. Після отримання дозволу на суддівство іноземного судді від його національного клубу ГУ КСУ пересилає цей дозвіл організаторам виставки.
5.10. Не пізніше ніж за місяць до початку виставки організатор направляє судді перелік порід, які той буде судити. І не пізніше ніж за 2 тижні до виставки направляє судді кількість собак, уточнений список порід та конкурсів, які той буде судити.
5.11. Організаторам виставки рекомендується погоджувати усі деталі із іноземними суддями у письмовій формі згідно зі зразком Угоди про співпрацю між організатором та суддею виставки МКФ. (додається)
5.12. Якщо немає іншої домовленості, суддя не повинен судити більш ніж 80 собак на день (з письмовим описом) і не більше 150 собак, якщо опис не виконується. У разі «форс-мажору», наприклад, якщо один із суддів виставки відмовився судити в останній момент через хворобу, погодних умов тощо), ці цифри можуть бути збільшені до 100 і 200 з письмовим описом або без нього відповідно. У цих випадках організатори і судді повинні прийти до взаємної згоди, і суддю слід забезпечити досвідченою ринговою бригадою і асистентами. Якщо суддю просять відсудити понад 100 собак, суддівство повинно бути проведено без письмового звіту.
5.13. Суддю забезпечують одномісним номером у готелі класу не нижче 3-х зірок, а також регулярним харчуванням.
5.14. Усі транспортні витрати (дійсний кілометраж 0,35 €/км, паркування, поїзд, автобус, таксі, літак (економ. Клас)), а також харчування під час поїздки повинні бути відшкодовані судді одразу ж після прибуття або відповідно до попередньої домовленості з організатором.
5.15. Суддю знайомлять зі специфікою роботи рингів виставки, порядком присвоєння сертифікатів, титулів тощо перед початком виставки.
5.16. Оргкомітет виставки повинен заздалегідь отримати згоду судді про перебування в рингу судді-стажера.
5.17. Оргкомітет виставки в разі необхідності має право замінити суддю, попередивши про це учасників виставки.
5.18. Детальний розклад виставки із зазначенням часу початку суддівства породи та номеру рингу, часу початку конкурсів у головному ринзі має бути оприлюднений не пізніше ніж за 24 години до початку виставки.
5.19. Про будь-які зміни у розкладі оргкомітет має повідомити учасників виставки.
5.20. Суддівство в рингах і на конкурсах не повинно починатися раніше часу, зазначеного в розкладі виставки.
5.21. Після закінчення експертизи судді віддають заповнений каталог.
5.22. Повну відповідальність за усе, що відбувається на виставці, бере на себе організатор виставки.

 

6. Каталог виставки

6.1. На підставі заявочних листів складається каталог виставки, який повинен містити:
6.1.1. Міжнародна виставка собак усіх порід рангу САСIB:
- Титульна сторінка з символікою МКФ і КСУ та надписом

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI)
МІЖНАРОДНА КІНОЛОГІЧНА ФЕДЕРАЦІЯ (МКФ)
UKRAINIAN KENNEL UNION (UKU)
ВГО «КІНОЛОГІЧНА СПІЛКА УКРАЇНИ» (КСУ)
INTERNATIONAL DOG SHOW FCI-CACIB
МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА СОБАК МКФ-CACIB
- Назва осередку КСУ, який проводить виставку.
- Назва виставки.
- Дата проведення – число, місяць, рік (державною та однією з чотирьох робочих мов МКФ).
- Місто і країна проведення виставки (державною та однією з чотирьох робочих мов МКФ).
При проведенні декількох заходів (2xCACIB або CAC і CACIB) каталог кожної виставки повинен бути в окремій обкладинці.
6.1.2. Національна виставка собак усіх порід рангу САС та монопородні виставки:
- Титульна сторінка з емблемою КСУ і з написом:
ВГО «КІНОЛОГІЧНА СПІЛКА УКРАЇНИ» (КСУ)
єдиний представник України та повноправний член
Міжнародної Кінологічної Федерації (МКФ)

- Назва осередку КСУ, який проводить виставку.
- Назва виставки.
- Ранг виставки.
- Дата проведення – число, місяць, рік (державною мовою).
- Місто проведення виставки (державною мовою).
6.2. Організатори виставок мають розмістити наступне повідомлення у каталозі виставок, а також виділити його та зробити достатньо помітним для читання:
Учасники виставки відповідають за благополуччя і здоров’я своїх собак.
Забороняється створювати для собаки ситуацію, яка може виявитися небезпечною для його здоров’я і благополуччя, наприклад, залишити його в машині у надто жарку або холодну погоду і/або жорстоко з ним поводитись.
Порушення цього правила призведе до вилучення з поточної та майбутніх виставок собак.
6.3. Каталог виставки будь-якого рангу повинен містити:
- Список суддів із зазначенням країн, які вони представляють, двома мовами (державною та однією з чотирьох робочих мов МКФ).
- Список членів оргкомітету виставки.
- Положення про проведення виставки відповідного рангу.
- Розклад експонування собак за породами, днями, рингами і суддями.
- Розклад усіх заходів виставки.
- Перелік порід за групами МКФ в алфавітному порядку із зазначенням номерів за каталогом і кількості собак відповідних порід. Крім найменування порід українською мовою в розкладі та каталозі виставки також слід вказувати країну походження породи і назву породи однією з чотирьох робочих мов МКФ.
- Перелік експонентів, який починається назвою групи МКФ, назвою породи, потім вказується список учасників за статтю і класом у послідовності їх експонування:
- БЕБІ (пси, потім суки),
- ЦУЦЕНЯТА (пси, потім суки),
- ЮНІОРИ (пси, потім суки),
- ПСИ (послідовно по класах – Проміжний, Відкритий, Робочий, Чемпіонів, Ветеранів),
- СУКИ (послідовно по класах – Проміжний, Відкритий, Робочий, Чемпіонів, Ветеранів).
6.4. У тих породах, де передбачено суддівство за окрасами, також відбувається розподіл за окрасами в послідовності, що вказана вище.
6.5. Суки і пси виступають окремо. Нумерація собак в каталозі починається з цифри 1 і повинна бути наскрізною, безперервною по усьому каталогу. Нумерація не повинна перериватися в одній і тій же породі.
6.6. Повні дані з каталогу кожного собаки повинні включати:
- № за каталогом,
- кличку собаки,
- № родоводу собаки,
- дату народження,
- окрас,
- кличку батька з номером родоводу,
- кличку матері з номером родоводу,
- прізвище та ініціали заводчика,
- прізвище та ініціали власника із зазначенням міста / країни .
6.7. У каталозі можуть бути опубліковані підтверджені звання Міжнародного і Національного чемпіонів, а також офіційні титули, отримані на Всесвітній виставці і виставках секцій МКФ (Переможець Всесвітньої виставки, Юний переможець Всесвітньої виставки, Ветеран переможець Всесвітньої виставки, Переможець виставки секції МКФ, Юний переможець виставки секції МКФ, Ветеран переможець секції МКФ). Публікація інших титулів у каталозі залишається на розсуд організатора виставки.
6.8. У каталозі виставки не допускається наявність додаткових списків і порожніх номерів. Оцінки і титули собакам, не включеним до каталогу виставки, в КСУ і МКФ не підтверджуються.
6.9. Кількість друкованих каталогів виставки не може бути меншою за кількість учасників.
6.10. Онлайн каталоги з інформацією про розклад суддівства, породи, клички та імена власників собак, зареєстрованих на виставку, можуть бути опубліковані у день проведення виставки, але не раніше ніж за дві години до офіційного відкриття у день виставки.
Якщо програма заходів публікується на веб-сайті до початку заходу, вона не може містити ні клички зареєстрованих собак, ні особистої інформації про їх власників.

 

7. Спостерігачі виставки

7.1. Кандидатура спостерігача узгоджується з Виставковою комісією КСУ і призначається з числа членів Президії КСУ, членів Виставкової комісії КСУ або працівників ГУ КСУ. Спостерігач отримує мандат і форму звіту.
7.2. Усі витрати, пов'язані з перебуванням спостерігача на виставці (транспортні, проживання, харчування), оплачує Оргкомітет виставки.
7.3. Спостерігач у своїй діяльності керується нормативними документами КСУ, взаємодіє з Оргкомітетом виставки та суддями.
7.4. Спостерігач має наступні повноваження:
- Допомагає і консультує організаторів у процесі підготовки виставки.
- Забезпечує дотримання і застосування усіх правил і положень у процесі проведення виставки.
- Здійснює контроль за веденням реєстрації, наявності ветеринарного контролю на виставці, роботою рингових бригад, роботою комісії з нагородження, дотримання порядку отримання титулів і сертифікатів, наявністю усієї необхідної виставкової документації, правильністю та своєчасністю її заповнення та видачі учасникам виставки.
7.5. Спостерігач має право:
- Отримати підписаний Оргкомітетом каталог виставки.
- Отримати будь-яку інформацію про виставку, що інспектується, при пред'явленні мандату спостерігача КСУ, а Оргкомітет зобов'язаний її надати на першу його вимогу.
- Давати рекомендації щодо спірних питань, що стосуються правил організації та проведення цієї виставки.
- Приймати від учасників виставки письмові заяви, що стосуються порушень правил і положення проведення цієї виставки для передачі в ГУ КСУ, в разі якщо питання не може бути вирішене організаторами виставки на місці.
7.6. При відкритті виставки спостерігач повинен бути представлений експонентам.
7.7. В обов'язки спостерігача не входить: контроль фінансової діяльності організаторів виставки, перевірка фінансово-звітної документації виставки.
7.8. Спостерігач не має права впливати на суддівство.
7.9. Спостерігач не має права виставляти своїх собак на цій виставці, так само як і члени його сім'ї.
7.10. Спостерігач зобов'язаний в 10-денний термін надати в ГУ КСУ каталог, отриманий на виставці, письмовий звіт і, якщо можливо, фотозвіт про виставку, що інспектується.

 

8. Правила ведення звітності за результатами виставки

8.1. Оплата цільового внеску на патронат виставки проводиться не пізніше 3-х банківських днів після дати проведення виставки.
8.2. Не пізніше ніж через три тижні після проведення виставки організація, відповідальна за проведення виставки, направляє на адресу ГУ КСУ наступні документи:
- 2 чистих каталоги виставки (каталоги, що надаються для звіту, не повинні нічим відрізнятися від каталогів, які видаються учасникам виставки).
- 1 розмічений каталог з усіма титулами і оцінками з зазначенням усіх собак, що отримали ВОВ, CACIB, R.CACIB, САС, R.CAC, J.CAC, підписаний і завірений організатором виставки із зазначенням прізвищ суддів, які присудили титули.
- Копії експортних родоводів на собак іноземних учасників виставки, які отримали титули (розташовані по порядку номерів у каталозі з зазначенням на родоводі номера за каталогом, отриманого титулу і виставкового класу, з доданням необхідних копій сертифікатів, якщо собака виставлявся в робочому класі або класі чемпіонів).
- Копії сертифікатів для членів КСУ, що виставляли і отримали титули в робочому класі або класі чемпіонів за сертифікатом, виданим в інших країнах (розташовані по порядку номерів у каталозі з зазначенням номера за каталогом, отриманого титулу).
- Відомість головного рингу з переліком:
Кращий плідник виставки;
Краща племінна пара виставки;
Краща племінна група (розплідник) виставки;
Кращий у групі МКФ;
Бест бебі (із зазначенням призових місць);
Бест цуценят (із зазначенням призових місць);
Бест юніорів (із зазначенням призових місць) – проводиться на розсуд організаторів;
Бест ветеранів (із зазначенням призових місць);
Бест ін шоу (із зазначенням призових місць).
- Список експертів, що судили на цій виставці, з урахуванням проведених замін.
- Документ про перерахування на рахунок ГУ КСУ внеску за патронат виставки.
8.3. У випадку відсутності на момент подачі звіту по виставці документів (експортних родоводів для іноземних громадян, № UKU для членів КСУ) на собак, що отримали титули на виставці, - титули анулюються.
8.4. Другі екземпляри аркушів описів собак, контрольні каталоги, звіти рингових бригад і інша рингова документація повинні зберігатися в архіві організації, відповідальної за проведення виставки. Мінімальний термін зберігання – 3 роки.
8.5. У випадку заборони на участь у виставках окремих осіб за вчинені ними порушення Виставкова комісія КСУ повідомляє про це всім осередкам КСУ і організаціям, що входять до складу МКФ. Результати собак, що належать порушникам, отримані на виставках після оголошення заборони, анулюються.

 

9. Санкції

9.1. Рішенням Президії КСУ організатор, який допустив порушення правил реєстрації, позбавляється права на проведення виставок терміном від одного до трьох років, а результати виставки, проведеної з порушеннями, анулюються. Матеріальну відповідальність перед учасниками виставки несе організатор.
9.2. При порушенні організаторами виставок будь-якого пункту цього Положення Виставкова комісія або Президія КСУ може застосувати такі санкції:
- Відмова у проведенні виставок терміном на 1 рік.
- Відмова у проведенні виставок терміном на 3 роки.
- Відмова у проведенні виставок на невизначений період.
9.3. За затримку звіту і оплати виставкового внеску сума внеску подвоюється автоматично без рішення Виставкової комісії КСУ чи Президії КСУ.
9.4. Після зняття санкцій осередок КСУ може претендувати на право проведення виставки рангом, не вищим за САС. Проведення виставки рангу CACIB можливе тільки в випадку успішного проведення виставки рангу САС.

 
*******************************************************

РОЗДІЛ 2 – СПОРТИВНІ ЗАХОДИ

Змагання собак є публічними зоотехнічними заходами, які стимулюють племінну роботу та розведення чистопорідних собак, чиє функціональне здоров'я і фізичні особливості повинні відповідати стандарту певної породи, і які можуть виконувати роботу або різні функції відповідно до специфічних особливостей певної породи.
Метою спортивних заходів є оцінка якості поголів’я чистопорідних собак у їх відповідності до їх природної функції, популяризація чистопорідного собаківництва та діяльності КСУ.

 • В системі Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» існують та визнаються  наступні дисципліни підготовки собак:
 • Міжнародні програми, які визнаються МКФ (Робочі собаки - Utility dogs (IPO, FH), Аджиліті - Agility, Обідієнс – Obedience, Мондьоринг - Mondioring, Пастуші собаки – Herding Dogs, Їздові собаки - Sled Dogs, Собаки-рятівники - Rescue dogs (IPO-R), Танці з собаками - Dog dancing.
 • Національні програми підготовки собак: Собака-компаньйон, Загальний Курс Дресирування, Відсіч, Патрульно-розшукова служба, Служба собак детекторів, Служба спасіння на воді, Пошуково-рятувальна служба, Український ринг, Захисна служба.

 

 • Ранг змагань
  • КСУ проводить на території України спортивні заходи таких рангів:
 • Міжнародні змагання собак рангу САСІT;
 • Національна першість та Kубок України (ЧУ);
 • Національні змагання з рангу СACT;
 • Безтитульні змагання (Першість міста, клубу, тощо)
 • Іспиті з робочих якостей собак;
 • Тести на наявність природніх інстинктів;
 • Показові виступи на інших кінологічних заходах.
  • До участі у міжнародних змаганнях собак допускаються:

-  собаки порід, остаточно визнаних Міжнародною Кінологічною Федерацією (далі за текстом МКФ);
- собаки порід, тимчасово визнаних МКФ (не мають права отримувати сертифікат САСІТ);
1.3.    Собаки, внесені до каталогу змагань, мають бути зареєстровані в Племінній Книзі чи Додатку до Племінної Книги країни – члена МКФ, чи країни – контракт-партнера МКФ (АКС – Американський Кеннел Клуб, США; КС – Англійський Кеннел Клуб, Великобританія; СКС – Канадський Кеннел Клуб; Канада).
На змаганнях національного рівня собаки, відсутні в базі Кінологічної Спілки України, підтвердження титулів не отримують.
1.4.    Зважаючи на те, що в Україні не існує заборони на участь у змаганнях собак із купіруваними вухами/хвостами, такі собаки до участі у змаганнях усіх рангів у системі КСУ допускаються. Оцінка собак з купіруваними або некупіруваними вухами і хвостами повинна проводитися без будь-якої дискримінації і виключно відповідно до діючого стандарту породи.
1.5. Змагальний рік в системі КСУ розпочинається 1 січня і закінчується 31 грудня.

 • Вимоги щодо отримання права проведення змагань та іспитів  в системі КСУ
  • Лише осередки КСУ з правом юридичної особи можуть подавати заявки на проведення змагання будь-якого рангу.
  • Місце проведення заходів має відповідати вимогам діючих положень КСУ/МКФ з конкретних дисциплін.

 

 • Правила подання заявки на проведення змагань.
  • Заявка на проведення міжнародних змагань собак рангу САСІТ та національних змагань собак рангу САСТ у наступному році подаються в до Головного Управління КСУ не пізніше 1 жовтня поточного року.
  • Заявка буде внесена в графік проведення змагань тільки після оплати цільового внеску на патронат змагання.
  • Заявка від осередку КСУ має бути надрукована на бланку відділення, завірена печаткою осередку та підписом керівника осередку і повинна містити таку інформацію:
 • повну назву осередку, який планує проводити змагання;
 • адресу, контактні телефони, факс, електронну адресу та адресу сайту осередку;
 • банківські реквізити із обов’язковим зазначенням розрахункового рахунку осередку;
 • прізвище, ім’я, по-батькові керівника осередку;
 • прізвище, ім’я, по-батькові голови Організаційного комітету змагання;
 • ранг змагання;
 • дату проведення змагання;
 • місце проведення змагання (в приміщенні чи під відкритим небом).

         
Головне Управління КСУ складає календар змагань КСУ на наступний рік, погоджує його з Кваліфікаційною комісією експертів з робочих, спорту та керунгу КСУ та затверджує на засіданні Президії КСУ не пізніше 1 листопада поточного року. Остаточно затверджений Календар Змагань КСУ доводиться до відома осередків та членів КСУ шляхом публікації на офіційному сайті КСУ.

  • Зміна дати або місця проведення змагання або її відміна допускається лише за форс-мажорних обставин, до яких відносяться стихійні лиха, санітарний карантин, ліквідація відділення, яке планувало проводити виставку.

Організатор змагання зобов’язаний повідомити про це Головне Управління КСУ і отримати дозвіл на зміну дати або місця змагання чи його відміну.

  • Доповнення до вже затвердженого і опублікованого графіку змагань не допускаються.
 •  Підготовка до змагання
  • Міжнародні змагання проводяться за попередньою реєстрацією і виданням каталогу всіх учасників. Собаки, не внесені в каталог змагання, до участі у змаганні не допускаються, якщо тільки це не сталося з вини організаторів (проблеми при друку каталогу тощо) і за умови, що заявочні листи були повністю заповнені і разом із підтвердженням сплати реєстраційного внеску були передані організаторам до закінчення терміну реєстрації. 
  • Не пізніше ніж за тиждень після закінчення реєстрації оргкомітет змагання зобов’язаний надіслати в ГУ КСУ заявку на сертифікати відповідно до рангу змагання із зазначенням найменування сертифікатів та їх кількості.
  • Оргкомітет змагання відповідає за своєчасне виготовлення документації: 
 • Бланки опису виступів собак встановленого зразка;
 • Дипломи.
  • Організатор змагання відповідає за організацію роботи персоналу, що обслуговує захід.
  • Оргкомітет змагання відповідає за організацію приїзду суддів та їх роботи на змаганні.
  • Організатор змагання зобов’язаний забезпечити присутність символіки КСУ на змаганнях усіх рангів та символіки МКФ на міжнародних змаганнях рангу САСІТ.
  • Для надання першої допомоги організатори змагань мають передбачити постійну присутність медичного працівника для учасників змагання та ветеринарного лікаря для собак.
  • Організатор змагання відповідає за забезпечення та підтримку порядку та безпеки на змаганні.

 

 • Порядок призначення суддів
  • Відповідно до Положення про суддів КСУ-МКФ судити на змаганнях і оцінювати собак можуть лише судді, які мають дозвіл від своїх національних організацій на суддівство відповідних дисциплін.
  • Оргкомітет змагання  попередньо обговорює можливість участі судді у запланованому змаганні.
  • Не пізніше ніж за  місяців до дати проведення змагання оргкомітет змагання має надіслати до ГУ КСУ офіційну заяву встановленого зразка на запрошення суддів, у якій  надає перелік суддів, що погодилися провести експертизу на цьому змаганні, назву країни, яку вони представляють, та електронні адреси суддів.
  • На змагання обов'язково запрошуються резервні судді. 
  • Мінімум один суддя, запрошений на міжнародні змагання рангу САСІТ, має бути іноземним.
  • Склад суддівської бригади на змагання рангу САСТ залишається на розсуд організатора. 
  • Усі видатки, пов’язані із комфортним перебуванням суддів на змаганні, у тому числі транспортні видатки, проживання, харчування, денне утримання та оплату за суддівство, бере на себе організатор змагання.
  • ГУ КСУ надсилає офіційні запрошення суддям, вказаним у заяві, та запити про дозвіл на їх суддівство у їх національні кінологічні організації, а також висилає організаторам змагання дозвіл на суддівство українських експертів.
  • Після отримання дозволу на суддівство іноземного судді від його національного клубу ГУ КСУ пересилає цей дозвіл організаторам змагання.. 
  • Організаторам змагань рекомендується погоджувати усі деталі із іноземними суддями у письмовій формі згідно зі зразком Угоди про співпрацю між організатором та суддею змагання МКФ. (додається)
  • Суддю забезпечують одномісним номером у готелі класу не нижче 3-х зірок, а також регулярним харчуванням.
  • Усі транспортні витрати (дійсний кілометраж 0,35 €/км, паркування, поїзд, автобус, таксі, літак (економ. Клас)), а також харчування під час поїздки повинні бути відшкодовані судді одразу ж після прибуття або відповідно до попередньої домовленості з організатором.
  • Оргкомітет змагання повинен заздалегідь отримати згоду судді про перебування в рингу судді-стажера. 
  • Оргкомітет змагання в разі необхідності має право замінити суддю, попередивши про це учасників змагання.
  • Детальний розклад змагання із зазначенням часу початку суддівства має бути оприлюднений не пізніше ніж за 24 години до початку змагання.
  • Про будь-які зміни у розкладі оргкомітет має повідомити учасників змагання.
  • Суддівство на змаганнях не повинно починатися раніше часу, зазначеного в розкладі змагань. 
  • Після закінчення експертизи судді віддають заповнений каталог.
  • Повну відповідальність за усе, що відбувається на змаганнях, бере на себе організатор змагань.
 • Каталог заходів.

6.1. На підставі заявочних листів складається каталог змагань, який повинен містити: 
6.1.1. Міжнародні змагання собак рангу САСIТ:
 - Титульна сторінка з символікою МКФ і КСУ та надписом
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (МКФ)
МІЖНАРОДНА КІНОЛОГІЧНА ФЕДЕРАЦІЯ (МКФ)
UKRAINIAN KENNEL UNION (UKU)
ВГО «КІНОЛОГІЧНА СПІЛКА УКРАЇНИ» (КСУ)
INTERNATIONAL COMPETITIONFCI-CACIT
МІЖНАРОДНІ ЗМАГАННЯ СОБАК МКФ-CACIT
- Назва осередку КСУ, який проводить змагання.
- Назва змагання. 
- Дата проведення – число, місяць, рік (державною та однією з чотирьох робочих мов МКФ).
- Місто і країна проведення змагання (державною та однією з чотирьох робочих мов МКФ). 
6.1.2. Національні змагання (із зазначенням дисципліни) собак усіх порід рангу САСТ :
- Титульна сторінка з емблемою КСУ і з написом:
ВГО «КІНОЛОГІЧНА СПІЛКА УКРАЇНИ» (КСУ)
єдиний представник України та повноправний член
Міжнародної Кінологічної Федерації (МКФ)
- Назва осередку КСУ, який проводить змагання.
- Назва змагання. 
- Ранг змагання.
- Дата проведення – число, місяць, рік (державною мовою).
- Місто проведення змагання (державною мовою). 
6.2.   Організатори змагань мають розмістити наступне повідомлення у каталозі змагань, а також виділити його та зробити достатньо помітним для читання:
Учасники змагань відповідають за благополуччя і здоров’я своїх собак.
Забороняється створювати для собаки ситуацію, яка може виявитися небезпечною для його здоров’я і благополуччя, наприклад, залишити його в машині у надто жарку або холодну погоду і/або жорстоко з ним поводитись.
Порушення цього правила призведе до вилучення з поточної та майбутніх змагань собак.
           Усі учасники, які беруть участь в змаганнях, повинні бути присутніми на церемонії закриття, у разі невиконання цієї умови учасник буде дискваліфікований на 1 рік від участі в усіх заходах КСУ.
У разі неможливості прибуття на змагання, оплата стартового внеску повинна бути здійснена протягом 2-х тижнів після дати проведення заходу, в разі несплати собака та його власник будуть дискваліфіковані на 1 рік від участі в усіх заходах КСУ.

6.3. Каталог змагань будь-якого рангу повинен містити: 
- Список суддів із зазначенням країн, які вони представляють, двома мовами (державною та однією з чотирьох робочих мов МКФ). 
- Список членів оргкомітету змагань. 
- Положення про проведення змагання відповідного рангу. 
- Розклад виступ собак за видами дисциплін. 
- Розклад усіх заходів змагань. 
- Перелік порід за групами МКФ в алфавітному порядку із зазначенням  номерів за каталогом і кількості собак відповідних порід. Крім найменування порід українською мовою в розкладі та каталозі змагань також слід вказувати країну походження породи і назву породи однією з чотирьох робочих мов МКФ.
6.5. Нумерація собак в каталозі починається з цифри 1 і повинна бути наскрізною, безперервною по усьому каталогу. Нумерація не повинна перериватися в одній і тій же породі. 
6.6. Повні дані з каталогу кожного собаки повинні включати:
- № за каталогом,
- кличку собаки,
- № родоводу собаки,
- дату народження,
-  окрас,
- № чипа,
- прізвище та ініціали провідника із зазначенням міста / країни . 
- прізвище та ініціали власника із зазначенням міста / країни . 
6.8. У каталозі заходів не допускається наявність додаткових списків і порожніх номерів. Оцінки і титули собакам, не включеним до каталогу виставки, в КСУ і МКФ не підтверджуються.
6.9. Кількість друкованих каталогів виставки не може бути меншою за кількість учасників.

7. Спостерігачі заходу.
7.1. Кандидатура спостерігача узгоджується з Кваліфікаційною комісією експертів з робочих якостей, спорту і керунгу КСУ і призначається з числа членів Президії КСУ, членів Кваліфікаційної комісії експертів з робочих якостей, спорту і керунгу КСУ або працівників ГУ КСУ. Спостерігач отримує мандат і форму звіту. 
7.2. Усі витрати, пов'язані з перебуванням спостерігача на заході (транспортні, проживання, харчування), оплачує Оргкомітет заходу. 
7.3. Спостерігач у своїй діяльності керується нормативними документами КСУ, взаємодіє з Оргкомітетом заходу та суддями. 
7.4. Спостерігач має наступні повноваження: 
- Допомагає і консультує організаторів у процесі підготовки . 
- Забезпечує дотримання і застосування усіх правил і положень у процесі проведення виставки. 
- Здійснює контроль за веденням реєстрації, наявності ветеринарного контролю на виставці, роботою рингових бригад, роботою комісії з нагородження, дотримання порядку отримання титулів і сертифікатів, наявністю усієї необхідної виставкової документації, правильністю та своєчасністю її заповнення та видачі учасникам виставки. 
7.5. Спостерігач має право: 
- Отримати підписаний Оргкомітетом каталог заходу. 
- Отримати будь-яку інформацію про змагання, що інспектується, при пред'явленні мандату спостерігача КСУ, а Оргкомітет зобов'язаний її надати на першу його вимогу. 
- Давати рекомендації щодо спірних питань, що стосуються правил організації та проведення цього заходу.
- Приймати від учасників заходу письмові заяви, що стосуються порушень правил і положення проведення цього заходу для передачі в ГУ КСУ, в разі якщо питання не може бути вирішене організаторами заходу на місці. 
7.6. При відкритті заходу спостерігач повинен бути представлений учасникам заходу. 
7.7. В обов'язки спостерігача не входить: контроль фінансової діяльності організаторів заходу, перевірка фінансово-звітної документації заходу. 
7.8. Спостерігач не має права впливати на суддівство.
7.9. Спостерігач зобов'язаний в 10-денний термін надати в ГУ КСУ каталог, отриманий на заході, письмовий звіт і, якщо можливо, фото звіт зі змагання , що інспектується.

8. Правила ведення звітності за результатами заходу 
8.1.Не пізніше ніж через три тижні після проведення заходу організація, відповідальна за проведення змагання , направляє на адресу ГУ КСУ наступні документи: 
- 1 розмічений каталог з усіма титулами і оцінками з зазначенням усіх собак, підписаний і завірений організатором заходу із зазначенням прізвищ суддів, які присудили титули. 
- Копії експортних родоводів на собак іноземних учасників заходу, які отримали титули (розташовані по порядку номерів у каталозі з зазначенням на родоводі номера за каталогом, отриманого титулу).
- Документ про перерахування на рахунок ГУ КСУ внеску за патронат змагання.
8.3. У випадку відсутності на момент подачі звіту по заходу документів (експортних родоводів для іноземних громадян, № UKU для членів КСУ) на собак, що отримали титули на заходу, - титули анулюються. 
8.4.Контрольні каталоги, звітна документація повинна зберігатися в архіві організації, відповідальної за проведення заходу. Мінімальний термін зберігання – 3 роки. 
8.5. У випадку заборони на участь у заходах окремих осіб за вчинені ними порушення Кваліфікаційна комісія експертів з робочих якостей, спорту і керунгу КСУ повідомляє про це всім осередкам КСУ і організаціям, що входять до складу МКФ. Результати собак, що належать порушникам, отримані на заходах після оголошення заборони, анулюються. 

9. Санкції
9.1. Рішенням Президії КСУ організатор, який допустив порушення правил реєстрації, позбавляється права на проведення заходів терміном від одного до трьох років, а результати заходу, проведеного з порушеннями, анулюються. Матеріальну відповідальність перед учасниками заходу несе організатор. 
9.2. При порушенні організаторами заходів будь-якого пункту цього Положення Кваліфікаційна комісія експертів з робочих якостей, спорту і керунгу КСУ або Президія КСУ може застосувати такі санкції: 
- Відмова у проведенні заходів терміном на 1 рік. 
- Відмова у проведенні заходів терміном на 3 роки. 
- Відмова у проведенні заходів на невизначений період. 
9.4. Після зняття санкцій осередок КСУ може претендувати на право проведення заходів рангом, не вищим за САСT. Проведення змагання рангу CACIT можливе тільки в випадку успішного проведення змагання рангу САСТ.

 
************************************************************

РОЗДІЛ 3 ЗАХОДИ ДЛЯ МИСЛИВСЬКИХ СОБАК

Додаток 1 Правила присудження титулів в системі КСУ
Додаток 2 ЗВІТ про виставку рангу: CAC, CACIB, Монопородна
Додаток 3 Зразок письмової угоди організатора виставки із іноземним суддею

 

Новости | Контакт | СМИ о КСУ | Конкурсы | Устав КСУ | Положения КСУ | Приказы | Президиум и Комиссии КСУ | Положение о взносах | Дисквалификация | Областные отделения
Территориальные отделения | Монопородные Клубы | Питомники / Заводы | Курсы кинологов | Календарь выставок КСУ | CACIB апрельский | CACIB декабрьский | 3xCACIB |
Судьи МКФ | Национальные судьи | Судьи КСУ | Присуждение титулов в системе КСУ | Результаты выставок КСУ | Судьи и инструктора по рабочим качествам
Судьи по охотничьим породам | Результаты спортивных мероприятий | Бланки документов | Родословная КСУ
Кинологическая аббревиатура || Карта сайта | Кинологический Центр КСУ