ПРАВИЛА МКФ ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛА ИНТЕРЧЕМПИОНОВ


Зміст

Вступ

І.  Титул Міжнародного Чемпіона з Екстер’єру МКФ (С.І.В.) для собак з випробуваннями робочих якостей та без них відповідно до номенклатури порід МКФ

ІІ.  Титул Міжнародного Шоу Чемпіона МКФ (С.І.Е.) для собак з випробуваннями робочих якостей відповідно до номенклатури порід МКФ

ІІІ. Загальні правила для І. та ІІ. стосовно титулів CACIB/R.CACIB

ІV. Титул Міжнародного Чемпіона з Робочих Якостей (C.I.T.) для собак з випробуваннями робочих якостей відповідно до номенклатури порід МКФ

V. Особливі правила стосовно САСІТ

VІ.  Сукупний титул Міжнародного Чемпіона з Екстер’єру та Робочих Якостей МКФ (C.I.B.T.) для собак з випробуваннями робочих якостей відповідно до номенклатури порід МКФ

VII. Титул Міжнародного Чемпіона МКФ з рейсингу (C.I.С.)

VIII.  Титул Міжнародного Чемпіона з Екстер’єру МКФ та Чемпіона з Екстер’єру і Робочих Якостей (C.I.B.P.) для хортів 10 групи

ІХ. Загальні правила для собак порід VII  та VIII груп  стосовно отримання титулу CACIL

Х. Титул Міжнародного Чемпіона  МКФ з Аджиліті (C.I.AG.)

ХІ. Титул Міжнародного Чемпіона  МКФ з Обідієнс  (C.I.ОВ.)

ХІІ. Титул Міжнародного Чемпіона  МКФ з Пастушої Служби (C.I.TR.)

ХІІІ. Загальні правила присвоєння усіх титулів та сертифікатів МКФ

 

ВСТУП
Для отримання права претендувати на звання Міжнародного Чемпіона МКФ собака повинен:
1) належати до остаточно визнаної породи МКФ відповідно до номенклатури  порід МКФ;
2) бути зареєстрованим у племінній книзі, визнаній МКФ (реєстрація в додатку до племінної книги не є дійсною);
3) бути чистокровним. Собака вважається чистокровним, коли його родовід включає в себе, як мінімум, 3 повні покоління (14 собак), зареєстрованих в племінній книзі або додатках до племінної книги, визнаних МКФ, із зазначенням  імені собаки, абревіатури племінної книги та реєстраційного номера.
Крім того, повинні бути дотримані усі умови присудження різних сертифікатів (CACIB, CACIT, CACITR, CACIL, CACIAG і CACIOB), описані в різних міжнародних правилах МКФ, та інші вимоги, включені до цих правил.

 

I. ТИТУЛ МІЖНАРОДНОГО ЧЕМПІОНА З ЕКСТЕР’ЄРУ МКФ (С.І.В.) ДЛЯ ПОРІД СОБАК З ВИПРОБУВАННЯМИ РОБОЧИХ ЯКОСТЕЙ ТА БЕЗ НИХ ВІДПОВІДНО ДО НОМЕНКЛАТУРИ ПОРІД МКФ

I.1. Породи, що НЕ підлягають робочим випробуванням відповідно до номенклатури порід МКФ
Для того, щоб мати право претендувати на титул C.I.B. ці собаки повинні відповідати наступним вимогам:
а) отримати в 3-х різних країнах під 3 різними суддями 4 CACIB (Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beauté – Кандидат в міжнародні чемпіони з екстер’єру) незалежно від кількості конкуруючих собак;
б) між першим і останнім отриманим титулом CACIB повинен бути дотриманий мінімальний термін - один рік і один день.  Цей період слід розуміти таким чином: наприклад, з 1-го січня 2011 року до 1 січня 2012 року.
Виключення для а) і б) можуть бути надані національним кінологічним організаціям  за умови погодження з Генеральним Комітетом МКФ.
Будь-яка заява на присвоєння титулу С.І.В. на породи без робочих випробувань повинна бути подана національною кінологічною організацією країни, в якій його власник має постійне легальне місце проживання.
Використання офіційної форми МКФ (Додаток 1а) є обов'язковим для такого роду заяв.

Проте, в залежності від угод з деякими членами і / або контрактними партнерами,  Головний Офіс МКФ може на прохання власника оформити титул за умови, що повні звіти з виставок вже надійшли до Головного Офісу МКФ (списки результатів та каталог).
Використання офіційної форми МКФ (Додаток 1b) є обов'язковим для такого роду заяв.

I.2. Породи, що підлягають робочим випробуванням відповідно до номенклатури порід МКФ
Для того, щоб мати право претендувати на титул C.I.B. ці собаки повинні відповідати наступним вимогам:
а) отримати в 2-х різних країнах під 2 різними суддями 2 CACIB (Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beauté – Кандидат в міжнародні чемпіони з екстер’єру) незалежно від кількості конкуруючих собак;
б) між першим і останнім отриманим титулом CACIB повинен бути дотриманий мінімальний термін - один рік і один день.  Цей період слід розуміти таким чином: наприклад, з 1-го січня 2011 року до 1 січня 2012 року.
Виключення для а) і б) можуть бути надані національним кінологічним організаціям  за умови погодження з Генеральним Комітетом МКФ.
Окрім а) і б) собаки порід, які підлягають випробуванням робочих якостей відповідно до номенклатури МКФ повинні успішно здати випробування, специфічне для своєї конкретної породи, у будь-якій країні – члені чи контрактному партнерові МКФ, на якому собаки змагалися за титул Кандидат у національні Чемпіони з робочих якостей Certificat d'Aptitude au Championnat National de Travail (CACT). Дата випробування не береться до уваги.
Будь-яка заява на присвоєння титулу С.І.В. на породи з робочими випробуваннями повинна бути подана національною кінологічною організацією країни, в якій його власник має постійне легальне місце проживання.
Ця організація здійснює усі необхідні перевірки достовірності результатів такого випробування на свій розсуд.

Використання офіційної форми МКФ (Додаток 2) є обов'язковим для такого роду заяв.

I.2.1. Особливі правила для порід 1,2,3 груп (робочі випробування, слідова робота, Мондьоринг, рятівники), що підлягають робочим випробуванням відповідно до номенклатури порід МКФ

Випробування проводяться відповідно до:

 • Положення МКФ щодо Міжнародних випробувань для робочих собак та Міжнародних випробувань зі слідової роботи (IPO та IPO-FH)
 • Міжнародних правил проведення випробувань з Мондьорингу (IPO-MR)
 • Правил проведення міжнародних випробувань для собак-рятівників МКФ-ІРО (IPO-R)

Тільки ці випробування враховуються для присудження титулу С.І.В.
1) IPO (робочі якості): Собака повинен отримати в 1 класі мінімум 70% балів з кожної дисципліни, тобто зі слідової роботи (IPO-A), послуху (IPO-B) та захисту (IPO-C). Вступний тест з ІРО (IPO-VO) не береться до уваги.
2) IPO-FH (слідова робота): Собака повинен отримати мінімум 70% балів на двох слідах.
3) IPO-NS (Нордичний стиль)
4) IPO-MR (Мондьоринг): Собака повинен отримати на 1 рівні мінімум 80% балів
5) IPO-R (Собаки-рятівники): Собака повинен отримати в А класі мінімум 70% балів з кожної дисципліни (2): Пошукова робота (Робота по сліду, Робота на місцевості, Робота в завалі, в умовах лавини чи на воді), Послух і Спритність.

I.2.2. Особливі правила для порід 1,2,5 груп (пастуша служба), що підлягають робочим випробуванням відповідно до номенклатури порід МКФ

Тільки ці випробування враховуються для присудження титулу С.І.В.:

 • FCI-HWT (Традиційний та Збираючий стиль)
 • Міжнародні випробування для пастуших порід (Традиційний та Збираючий стиль)

1) FCI-HWT (Традиційний та Збираючий стиль): Собака повинен отримати мінімум 60% балів.
2) Міжнародні випробування для пастуших порід (Традиційний та Збираючий стиль): Собака повинен отримати в 1 класі мінімум 70% балів

I.2.3. Особливі правила для порід 6 групи, що підлягають робочим випробуванням відповідно до номенклатури порід МКФ

Породи цієї групи повинні пройти мисливські випробування по живій та природній дичині, на яких присуджувався САСТ (Кандидат у Національні Чемпіони з робочих якостей - Certificat d’Aptitude au Championnat national)

I.2.4. Особливі правила для порід 7 групи

Собаки порід цієї групи повинні отримати:

 • Або, як мінімум, оцінку «дуже обре» на національних польових випробуваннях із присудженням САСТ (Кандидат у Національні Чемпіони з робочих якостей - Certificat d’Aptitude au Championnat national), або на міжнародних польових випробуваннях із присудженням САСІТ (Кандидат у Міжнародні Чемпіони з робочих якостей - Certificat d’Aptitude au Championnat International)
 • Або, як мінімум, другий приз на національних (САСТ) або міжнародних (САСІТ) польових випробуваннях «поле а вода»,
 • Або, як мінімум, другий приз на національних (САСТ) або міжнародних (САСІТ) польових багатосторонніх випробуваннях.

I.2.5. Особливі правила для ретриверів, спанієлів та водяних собак 8 групи, що підлягають робочим випробуванням відповідно до номенклатури порід МКФ

Породи цієї групи повинні пройти мисливські випробування по живій дичині, на яких присуджувався САСТ (Кандидат у Національні Чемпіони з робочих якостей - Certificat d’Aptitude au Championnat national)

 

ІІ. ТИТУЛ МІЖНАРОДНОГО ШОУ ЧЕМПІОНА (C.I.E.) МКФ ДЛЯ ПОРІД СОБАК З ВИПРОБУВАННЯМИ РОБОЧИХ ЯКОСТЕЙ ВІДПОВІДНО ДО НОМЕНКЛАТУРИ ПОРІД МКФ

Для того, щоб мати право претендувати на титул C.I.Е. собаки порід з випробуваннями робочих якостей відповідно до номенклатури МКФ повинні виконати такі умови:
а) отримати в 3-х різних країнах під 3 різними суддями 4 CACIB незалежно від кількості конкуруючих собак;
б) між першим і останнім отриманим титулом CACIB повинен бути дотриманий мінімальний термін - один рік і один день.  Цей період слід розуміти таким чином: наприклад, з 1-го січня 2011 року до 1 січня 2012 року.

Будь-яка заява на присвоєння титулу С.І.Е. на породи з випробуваннями робочих якостей повинна бути подана національною кінологічною організацією країни, в якій його власник має постійне легальне місце проживання.

Використання офіційної форми МКФ (Додаток 1а) є обов'язковим для такого роду заяв.

Проте, в залежності від угод з деякими членами і / або контрактними партнерами,  Головний Офіс МКФ може на прохання власника оформити титул С.І.Е. за умови, що повні звіти з виставок вже надійшли до Головного Офісу МКФ (списки результатів та каталог).

Використання офіційної форми МКФ (Додаток 1b) є обов'язковим для такого роду заяв.

 

ІІІ. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ДЛЯ І. ТА ІІ. СТОСОВНО ТИТУЛІВ CACIB/R.CACIB

ІІІ.1. Основні вимоги щодо здобуття титулу САСІВ

Коли порода включає декілька різновидів за розміром, забарвленням, типом шерсті та інш., Генеральна Асамблея МКФ вирішує, чи всі різновиди певної породи будуть змагатись за один титул САСІВ, чи, можливо, в одній породі можна отримати більше одного САСІВ.
У разі виникнення розбіжностей або невизначеностей Генеральний Комітет МКФ приймає остаточне рішення після консультації з членом країни походження породи та також Комісією зі стандартів МКФ.

ІІІ.2. Особливі вимоги щодо здобуття титулу САСІВ/RCACIB

Вимоги щодо нагородження та підтвердження титулу САСІВ та RCACIB описані в Положенні про виставки МКФ.

ІІІ.3. Особливі вимоги щодо перетворення титулу Резервного САСІВ (R.CACIB) в САСІВ

Титул R.CACIB автоматично перетворюється в САСІВ, якщо титул САСІВ був присуджений собаці (з випробуваннями робочих якостей або без них), яка вже має титул С.І.В. (цей титул має бути підтверджений МКФ не пізніше, ніж в день виставки.)
Титул R.CACIB також може бути перетворений на САСІВ, але лише за запитом власника собаки, що здобула титул R.CACIB, або за запитом її/його національної кінологічної організації,  за таких умов:

 • САСІВ був присуджений собаці, який не має родоводу, визнаного МКФ, або має родовід МКФ, але він неповний (тобто має менше 3 повних поколінь предків (14 собак), зареєстрованих в Племінній книзі, визнаній МКФ, або додатку до неї.
 • САСІВ був присуджений собаці, який виступав у неправильному класі, який не дозволяє отримати цей титул (див. Положення про вставки МКФ, п.5 Класи).
 • САСІВ був присуджений собаці, який на момент проведення цієї виставки виконав усі вимоги (мається на увазі кількість САСІВ та мінімальний часовий інтервал між ними) для отримання титулу С.І.В., як описано в параграфах І та ІІ. Тобто, для порід без випробувань робочих якостей собака отримав 4 САСІВ під 3 різними суддями в 3 різних країнах протягом 1 року та 1 дня, та для порід з випробуваннями робочих якостей собака отримав 2 САСІВ під 2 різними суддями в 2 різних країнах протягом 1 року та 1 дня.
 • САСІВ був присуджений собаці породи з випробуваннями робочих якостей, який вже має титул С.І.Е. (титул був підтверджений МКФ не пізніше дня проведення цієї виставки)
 • Присуджений САСІВ був анульований з будь-якої причини.

Якщо собака, який отримав R.CACIB вже має підтверджений титул С,І.В. або С.І.Е., R.CACIB у жодному разі не може бути перетворений на САСІВ.
Заявки на перетворення R.CACIB в САСІВ повинні бути відправлені в Головний Офіс МКФ у письмовому вигляді (факс, звичайна або електронна пошта).

Використання офіційної форми МКФ (Додаток 3) є обов'язковим для такого роду заяв.

 

ІV. ТИТУЛ МІЖНАРОДНОГО ЧЕМПІОНА З РОБОЧИХ ЯКОСТЕЙ (C.I.T.) ДЛЯ СОБАК З ВИПРОБУВАННЯМИ РОБОЧИХ ЯКОСТЕЙ ВІДПОВІДНО ДО НОМЕНКЛАТУРИ ПОРІД МКФ

Породи, для яких МКФ організовує міжнародні випробування або польові змагання, мають право претендувати на цей титул.

ІV.1 Загальні вимоги до собак мисливських порід групи 6-7-8 (за виключенням континентальних лягавих, див. ІV.3.) з випробуваннями робочих якостей відповідно до номенклатури порід МКФ.

Для того, щоб мати право претендувати на титул C.I.T. собаки повинні відповідати наступним вимогам:

 • отримати в будь-якому віці 2хСАСІТ (Кандидат у Міжнародні Чемпіони з Робочих Якостей - Certificat d’Aptitude au Championnat International de Travail), з мисливських чи польових випробувань, санкціонованих МКФ (тобто з випробувань, що проводились відповідно до Положень МКФ) під 2 різними суддями в межах однієї країни чи більше. Обидва САСІТи «прив’язуються» до двох перших місць.
 • Отримати у віці не менше 15 місяців на міжнародній виставці під патронатом МКФ оцінку не менше «Дуже добре» незалежно від кількості собак, або, якщо для країн, де такої оцінки не існує – собака повинен посісти не нижче другого місця в робочому, проміжному або відкритому класі.

Використання офіційної форми МКФ (Додаток 6а) є обов'язковим для такого роду заяв.

IV.1.1. Особливі вимоги для острівних лягавих 7 групи

Один (1) з двох титулів САСІТ має бути отриманий на міжнародних польових випробуваннях, на міжнародному польовому випробуванні «Великий пошук» (Grande Quête), або на міжнародних мисливських тестах )практичне полювання) в парах.

Використання офіційної форми МКФ (Додаток 6b) є обов'язковим для такого роду заяв.

IV.2. Загальні вимоги до собак порід 1,2,3 груп (робочі випробування, слідова робота, Мондьоринг, рятівники), що підлягають робочим випробуванням відповідно до номенклатури порід МКФ.

Для того, щоб мати право претендувати на титул C.I.T. собаки повинні виконати наступні вимоги:

 • у віці не менше 15 місяців здобути 2 х САСІТ або 2 х R.CACIT під 2 різними суддями в 2 різних країнах, або на заходах, організованих двома різними національними клубами:

 

 • або з ІРО випробувань (робочі якості) в класі ІІІ,
 • або з ІРО-FH випробувань (слідова робота),
 • або з ІРО-NS випробувань (скандинавський стиль),
 • або з ІРО-MR випробувань (Мондьоринг) рівня ІІІ,
 • або з ІРО-R випробувань (для собак-рятівників) в класі Б в одній із двох дисциплін: Послух і Спритність, та Розшук (Слідова робота, Робота на місцевості, на завалах, в умовах лавин та на воді),
 • Отримати у віці не менше 15 місяців на міжнародній виставці під патронатом МКФ оцінку не менше «Дуже добре» незалежно від кількості собак, або, якщо для країн, де такої оцінки не існує – собака повинен посісти не нижче другого місця в робочому, проміжному або відкритому класі.

(Дивіться також Положення МКФ щодо присудження титулу САСІТ на міжнародних випробуваннях з Робочих якостей та слідової роботи, а також Положення МКФ присудження титулу САСІТ на міжнародних випробуваннях для собак-рятівників).

Використання офіційної форми МКФ (Додаток 6с) є обов'язковим для такого роду заяв.

IV.3. Загальні вимоги до собак норових порід 3 - 4 груп, що підлягають робочим випробуванням відповідно до номенклатури порід МКФ

Для того, щоб мати право на титул C.I.T. собаки повинні відповідати наступним вимогам:

 • отримати в будь-якому віці 2хСАСІТ (Кандидат у Міжнародні Чемпіони з Робочих Якостей - Certificat d’Aptitude au Championnat International de Travail), з випробувань для норових собак, санкціонованих МКФ (тобто з випробувань, що проводились відповідно до Положень МКФ) під 2 різними групами суддів в межах однієї країни чи більше.
 • Отримати у віці не менше 15 місяців на міжнародній виставці під патронатом МКФ оцінку не менше «Дуже добре» незалежно від кількості собак, або, в країнах, де такої оцінки не існує – собака повинен посісти не нижче другого місця в робочому, проміжному або відкритому класі.
 • (Тільки для Такс (148) та Німецьких Мисливських Тер’єрів (103)): успішно пройти національне чи міжнародне випробування “Spurlaut” (подача голосу після виявлення сліду дичини) ТІЛЬКИ пошук по сліду зайця поза полем зору.
 • (Для всіх собак норових порід, за крім Ердельтер’єрів (7)): успішно пройти  національне чи міжнародне випробування з полювання в природній норі.

Використання офіційної форми МКФ (Додаток 6f) є обов'язковим для такого роду заяв.

IV.4. Загальні вимоги до континентальних лягавих порід 7 Групи

Континентальні лягаві сьомої Групи можуть претендувати виключно на титули С.І.Т. (ft) (польове випробування) або С.І.Т. (ec) (випробування з полювання).

Для того, щоб мати право претендувати на титул C.I.T. (ft) собаки повинні отримати:

 • у віці не менше 15 місяців 2хСАСІТ або 1х САСІТ і 2х R.CACIT на міжнародних польових випробуваннях, що проводяться, мінімум, однією країною-членом МКФ під різними суддями;
 • якщо всі нагороди були отримані на польових випробуваннях, де знаходження та подача дичини не вимагається, окрім вище вказаного, здобути оцінку не нижче «Дуже добре» або в країнах, де такої оцінки не існує, собака повинен посісти не нижче другого місця на польових випробуваннях під патронатом МКФ, де вимагається знаходження та подача дичини;

 

 • Отримати у віці не менше 15 місяців на міжнародній виставці під патронатом МКФ оцінку не менше «Дуже добре» незалежно від кількості собак, або, в країнах, де такої оцінки не існує – собака повинен посісти не нижче другого місця в робочому, проміжному або відкритому класі.

Використання офіційної форми МКФ (Додаток 6d) є обов'язковим для такого роду заяв.

Для того, щоб мати право претендувати на титул C.I.T. (ec) собаки повинні отримати:

 • у віці не менше 15 місяців 2хСАСІТ або 1х САСІТ і 2х R.CACIT на польових випробуваннях, що проводяться, мінімум, однією країною-членом МКФ під різними суддями;
 • якщо всі нагороди були отримані на польових випробуваннях «поле та вода», окрім вище вказаного, здобути оцінку не нижче «Дуже добре» або в країнах, де такої оцінки не існує, собака повинен посісти не нижче другого місця на багатосторонніх мисливських випробуваннях під патронатом МКФ;

 

 • Отримати у віці не менше 15 місяців на міжнародній виставці під патронатом МКФ оцінку не менше «Дуже добре» незалежно від кількості собак, або, в країнах, де такої оцінки не існує – собака повинен посісти не нижче другого місця в робочому, проміжному або відкритому класі.

(Дивіться також Офіційні правила проведення Міжнародних Польових випробувань та Міжнародних Мисливських Випробувань для Континентальних Лягавих)

Використання офіційної форми МКФ (Додаток 6е) є обов'язковим для такого роду заяв.

Будь-яка заява на титул С.І.Т.,  С.І.Т.(ft) або С.І.Т.(ес) для порід з робочими випробуваннями має бути заповнена національною кінологічною організацією країни постійного та легального місця проживання власника собаки.
Ця організація повинна переконатись, що ця заявка для присвоєння титулів С.І.Т.,  С.І.Т.(ft) або С.І.Т.(ес) відповідає вказаним вище вимогам, а також повинна надати всю необхідну інформацію в Головний Офіс МКФ.

 

V. ОСОБЛИВІ ПРАВИЛА СТОСОВНО САСІТ

V.1. Основні вимоги для присвоєння титулу САСІТ

Лише один титул САСІТ може присуджуватись в кожній породі на кожному випробуванні.
Якщо змагання або випробування, в якому змагаються за титул САСІТ, оцінюється в балах, і якщо декілька претендентів набрали однакову кількість балів, то метод вибору між ними буде таким самим, як і в правилах проведення національного чемпіонату країни, що проводить це змагання або випробування.
Якщо цими правилами це не передбачено, то претенденти на перше місце мають змагатись в одному або більше випробувань допоки один не набере більшу кількість балів. Якщо це можливо, таке додаткове випробування повинно складатись з комбінації усіх завдань цього випробування або змагання; в іншому випадку претенденти виконуватимуть завдання по черзі відповідно до програми, допоки один із претендентів не здобуде більшу кількість балів, ніж інші.

V.2. Особливі вимоги щодо присвоєння титулу САСІТ для собак норових порід

Декілька титулів САСІТ можуть присуджуватись в одній і тій самій породі відповідно до вимог різних положень МКФ для норових собак
(див. також : Особливі правила присудження САСІТ для норових собак)

V.3. Особливі вимоги щодо переходу Резервного титулу САСІТ в САСІТ

Титул R.CACIT може бути перетворений в титул САСІТ за запитом власника собаки, який отримав R.CACIT або його/її національною кінологічною організацією за таких умов:

 • САСІТ отримав собака, який вже має підтверджений МКФ титул С.І.Т. – за виключенням континентальних лягавих.
 • САСІТ отримав собака, який вже здобув два титули САСІТ незалежно від того, чи було присуджено титул С.І.Т.
 • САСІТ отримав собака, родовід якого не визнаний МКФ або якщо родовід є визнаним МКФ, але є неповним (тобто відсутня інформація про 3 повні покоління предків (14 собак), зареєстрованих у племінній книзі МКФ або в додатку до неї.
 • САСІТ отримав собака, вік якого менший за допустимий для отримання титулу САСІТ відповідно до правил МКФ в польовому випробуваннях або змаганнях.
 • САСІТ був анульований з будь-якої причини.

Заявки на перетворення R.CACIТ в САСІТ повинні бути відправлені в Головний Офіс МКФ у письмовому вигляді (факс, звичайна або електронна пошта).

 

VI. СУКУПНИЙ ТИТУЛ МІЖНАРОДНОГО ЧЕМПІОНА З ЕКСТЕР’ЄРУ ТА РОБОЧИХ ЯКОСТЕЙ МКФ (C.I.B.T.) ДЛЯ СОБАК З ВИПРОБУВАННЯМИ РОБОЧИХ ЯКОСТЕЙ ВІДПОВІДНО ДО НОМЕНКЛАТУРИ ПОРІД МКФ

Усі породи собак з випробуваннями робочих якостей відповідно до номенклатури порід МКФ мають право претендувати на титул С.І.В.Т., якщо вони виконали умови обох окремих титулів (якщо вони мають титул С.І.В. та С.І.Т., або С.І.Т.(ft)/С.І.Т.(ес)
Кожна заява на присвоєння титулу С.І.В.Т. заповнюється національною кінологічною організацією країни постійного та легального проживання власника собаки.

Використання офіційної форми МКФ (Додаток 7) є обов'язковим для такого роду заяв.

 

VIІ. ТИТУЛ МІЖНАРОДНОГО ЧЕМПІОНА МКФ З РЕЙСИНГУ (C.I.С.)

Лише хорти 10 групи можуть претендувати на титул С.І.С.
Для того, щоб здобути титул C.I.С. хорти повинні відповідати наступним вимогам:

а) завоювати на міжнародних змаганнях з рейсингу або курсингу принаймні

 • 3 титули CACIL (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Lévriers - кандидат в міжнародні чемпіони по курсингу) або
 • 2 титули CACIL  та 2 титули R.CACIL (Резервний САСІL)

Тільки для собак, зареєстрованих в окремих країнах (Норвегія, Швеція, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва та Росія)

 • 2 титули CACIL (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Lévriers -кандидат в міжнародні чемпіони з курсингу) або
 • 1 титул CACIL та 2 титули R.CACIL (Резервний САСІL)

В двох різних країнах (змагання з рейсингу або курсингу, що організовані двома різними кінологічними клубами) протягом періоду, щонайменше в один рік і один день. Цей проміжок часу слід розуміти таким чином: наприклад, з 1 січня 2011 року по 1 січня 2012 року.
b) здобути хоча б оцінку «Дуже добре» у відкритому, проміжному, робочому або в класі чемпіонів на міжнародній виставці рангу САСІВ МКФ у віці мінімум 15 місяців.
(для CACILів, отриманих після 01.01.2017, підтвердження оцінки «Дуже добре» повинно бути надане разом з реєстрацією на міжнародні змагання з Курсингу або Рейсингу МКФ для отримання права претендувати на CACIL).

Кожна заява щодо здобуття титулу С.І.С. має бути заповнена національною кінологічною організацією країни постійного та легального проживання власника.
Національна кінологічна організація відповідає за необхідні перевірки щодо титулу RCACIL і виставленої оцінки та відправляє документи разом із заявкою до Головного офісу МКФ.

Використання офіційної форми МКФ (Додаток 4) є обов'язковим для такого роду заявок.

 

VIII. ТИТУЛ МІЖНАРОДНОГО ЧЕМПІОНА З ЕКСТЕР’ЄРУ ТА РОБОЧИХ ЯКОСТЕЙ МКФ (C.I.B.P.) ХОРТІВ 10 ГРУПИ
Для того, щоб здобути титул C.І.В.Р. хорти 10 Групи повинні відповідати наступним вимогам:

 • мають бути нагороджені
 • 2 титулами САСІВ або
 • 1 титулом САСІВ і 2 титулами R.CACIB

в двох різних країнах двома різними суддями за період одного року та одного дня. Цей проміжок часу слід розуміти таким чином: наприклад, з 1 січня 2011 року по 1 січня 2012 року.

 • взяти участь хоча б в 3 міжнародних заходах рангу САСІL (з рейсингу або курсингу)
 • бути нагородженим, принаймні, одним (1) титулом САСІL або двома (2) титулами Резервного CACIL (RCACIL) на міжнародному заході (з рейсингу або курсингу)

Кожна заявка на титул С.І.В.Р. подається національною кінологічною організацією країни постійного та легального місця проживання власника собаки.
Національна кінологічна організація відповідає за усі необхідні перевірки щодо титулу R.CACIL, а також участі в міжнародних заходах рангу САСІL та відправку документів разом із заявкою в Головний офіс МКФ.

Використання офіційної форми  МКФ (Додаток 5) є обов'язковим для такого роду заявок.

 

ІХ. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ДЛЯ СОБАК ПОРІД VII  ТА VIII ГРУП ДЛЯ ОТРИМАННЯ ТИТУЛУ САСІТ

ІХ. 1. Окремі вимоги щодо нагородження титулами САСІL/ RCACIL
Окремі вимоги щодо нагородження титулами САСІL/RCACIL вказані в Положеннях МКФ щодо міжнародних змагань з курсингу та рейсингу.
Жодні середземноморські хорти 5 Групи (Фараоновий Собака, Чирнеко дель Етна, Поденко Ібіценко, Канарський Мастиф) не можуть бути нагороджені титулами САСІL/R.CACIL і отримати право претендувати на титули С.І.С. та С.І.В.Р.

ІХ. 2. Особливі вимоги щодо переходу Резервного титулу САСІL в САСІL
Титул R.CACIL може перейти в титул САСІL за запитом власника собаки, що був нагороджений титулом R.CACIL або за запитом його/її національної кінологічної організації за таких умов:

 • Титулом САСІL було нагороджено собаку, який вже отримав титул С.І.С. (титул має бути вже підтверджений МКФ).
 • Титулом САСІL було нагороджено собаку, родовід якого не визнаний МКФ або визнаний МКФ, але неповний (тобто без 3 повних поколінь собак (14 предків), зареєстрованих у племінній книзі МКФ або додатку до неї).

Кожна заява щодо перетворення титулу R.САСІL в САСІL має бути надіслана в письмовій формі (факсом, звичайною поштою або електронною поштою) до Головного офісу МКФ.

Х. ТИТУЛ МІЖНАРОДНОГО ЧЕМПІОНА  МКФ З АДЖИЛІТІ

Усі породи собак з робочими випробуваннями або без них відповідно до Номенклатури порід МКФ мають право  претендувати на титул С.І.АG.
Для того, щоб здобути титул С.І.АG. собака має відповідати наступним вимогам:

 1. завоювати у віці не менше 18 місяців два титули САСІAG (Кандидат в міжнародні чемпіони з аджиліті) в двох різних країнах та під двома різними суддями;
 2. між першим та останнім здобутим титулом САСІAG повинно пройти щонайменше один рік та один день. Цей проміжок часу слід розуміти таким чином: наприклад, з 1 січня 2011 року по 1 січня 2012 року.
 3. здобути, принаймні, оцінку «Добре» в міжнародній виставці під патронатом МКФ.

Окремі вимоги щодо присудження титулів САСІAG/R.CACIAG та переходу Резервного титулу R.САСІAG в САСІAG вказані в Положенні щодо здобуття титулу  міжнародного чемпіона з аджиліті.
Кожна заявка на здобуття титулу С.І.АG. має бути заповнена національною кінологічною організацією країни постійного та легального місця проживання його власника собаки.

Використання офіційної форми  МКФ (Додаток 8) є обов'язковим для такого роду заявок.

Кожна заява щодо переведення титулу RCACIAG в САСІAG має бути направлена в письмовій формі (факсом, звичайною або електронною поштою) до Головного офісу МКФ

 

ХІ. ТИТУЛ МІЖНАРОДНОГО ЧЕМПІОНА  МКФ З ОБІДІЄНС

ХІ.1. Загальні умови

Усі породи собак з робочими випробуваннями або без них відповідно до Номенклатури порід МКФ мають право претендувати на титул С.І.OB.
Для того, щоб здобути титул С.І.OB. собака має відповідати наступним вимогам:

 1. завоювати у віці не менше 15 місяців два (2) титули САСІОВ (Кандидат в Міжнародні Чемпіони з Обідієнс) в двох різних країнах.
 2. між першим та останнім отриманим титулом САСІОВ повинно пройти щонайменше один рік та один день. Цей проміжок часу слід розуміти таким чином: наприклад, з 1 січня 2011 року по 1 січня 2012 року.
 3. здобути, принаймні, оцінку «Добре» на міжнародній виставці під егідою МКФ.

Усі заявки на здобуття титулу С.І.ОВ. повинні бути заповнені національною кінологічною організацією постійного та легального місця проживання власника собаки.

Використання офіційної форми  МКФ (Додаток 9) є обов'язковим для такого роду заявок.

 

ХІ.2. Особливі умови перетворення резервного САСІОВ (RCACIOB) в САСІОВ

R.CACIОВ автоматично переводиться в CACIОВ за умови виконання однієї із наступних вимог:

 1. САСІОВ був присуджений собаці, який не має родоводу, визнаного МКФ, або має родовід, визнаний МКФ, але неповний (тобто без 3 повних поколінь собак (14 предків), зареєстрованих у племінній книзі МКФ або додатку до неї);
 2. САСІОВ був присуджений собаці, який вже має титул С.І.ОВ. (титул підтверджений МКФ).

R.CACIОВ переводиться в САСІОВ на вимогу власника собаки, який отримав R.CACIОВ або його/її національної кінологічної організації за умови дотримання наступних вимог:
1. САСІОВ отримав собака, занадто молодий для отримання САСІОВ;
2. САСІОВ був анульований з будь-якої причини.

Заявка на переведення R.CACIОВ в САСІОВ повинна бути надіслана в письмовій формі (факсом, поштою або електронною поштою) в Головний Офіс МКФ.

Окремі вимоги щодо нагородження титулами САСІОВ/RCACIОВ вказані в Основному положенні, щодо участі в випробуваннях з обідіенс, а також в змаганнях в міжнародному класі з обідіенс.
Титул RCACIОВ ні за яких обставин не може перейти в титул САСІОВ.

Використання офіційної форми  МКФ (Додаток 9) є обов'язковим для такого роду заявок.

 

ХІІ. ТИТУЛ ЧЕМПІОНА  СЕРЕД ПАСТУШИХ СОБАК (C.I.TR.)

ХІІ.1. Окремі вимоги щодо нагородження титулами САСITR/ RCACITR
Окремі вимоги щодо нагородження титулами САСITR/RCACITR вказані в Положенні МКФ щодо нагородження титулом САСITR (Certificat dAptitude au Championnat International de Troupeau) на міжнародних змаганнях МКФ з пастушої служби (ІНТ) в традиційному та збираючому стилях.
Лише один титул САСITR може бути присудженим в кожному випробуванні.

ХІІ.2. Загальні положення
Лише ті породи собак, для яких організовуються змагання МКФ на здобуття титулу САСITR (див. додаток до Правил присудження МКФ титулу CACITR на міжнародних випробуваннях з пастушої служби).
Собака може претендувати на титул Міжнародного чемпіону з пастушої служби (C.I.TR)., якщо виконані наступні умови:

 1. в будь-якому віці здобути два (2) титули CACITR (Міжнародного чемпіону з пастушої служби) в двох (2) різних країнах та під двома (2) різними суддями або на заходах, організованих двома (2) різними національними кінологічними організаціями.
 1. у віці мінімум 15 місяців отримати оцінку не нижче «дуже добре» в класах робочому, проміжному або відкритому на виставці, що проводиться за правилами МКФ незалежно від кількості собак у порівнянні.

 

Будь-яка заявка на присвоєння титулу C.I.TR. повинна бути подана через національну кінологічну організацію країни постійного та легального місця проживання власника собаки. Національна кінологічна організація відповідає за усі необхідні перевірки щодо титулу, здобутого на міжнародній виставці.
Використання офіційної форми  МКФ (Додаток 10) є обов'язковим для такого рангу виставки.

ХІІ.3 Спеціальні умови переведення резервного CACITR (R.CACITR) на CACITR

Резервний титул CACITR можна обміняти на CACITR за запитом власника собаки, який отримав титул R.CACITR або за запитом його / її національної кінологічної організації за таких умов:

 1. титул CACITR був присуджений собаці, який вже отримав титул «Міжнародний чемпіон з пастушої служби» (титул підтверджено Головним Офісом МКФ), або собака виконав усі вимоги для отримання цього титулу за кількістю сертифікатів CACITR (тобто завоював 2 CACITR під двома (2) різними суддями в двох (2) різних країнах або на двох (2) виставках, організованих двома національними кінологічними організаціями).
 1. титул CACITR був присуджений собаці, у якого немає родоводу, визнаного МКФ, або який має неповний родовід, визнаний МКФ (тобто в ньому немає мінімум 3 поколінь предків (14 собак), зареєстрованих в племінній книзі МКФ.

 

ХІІІ. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРИСВОЄННЯ УСІХ ТИТУЛІВ ТА СЕРТИФІКАТІВ МКФ

ХІІІ.1. Титул міжнародного чемпіона МКФ
Титул «Міжнародний чемпіон МКФ» присуджується Головним Офісом МКФ.

ХІІІ.2. Підтвердження титулів
Будь-які титули «Міжнародний чемпіон МКФ» можуть бути видані Головним офісом МКФ за умови, що всі документи - правильно заповнені форми заявок, офіційний каталог і результати, підтвердження того, що собака є чистопорідним, - отримав Головний офіс МКФ.

ХІІІ.3. Список офіційних абревіатур (сертифікатів і титулів)

СЕРТИФІКАТИ КАНДИДАТІВ У МІЖНАРОДНІ ЧЕМПІОНИ

CACIB

Сертифікат кандидата в міжнародні чемпіони з екстер’єру

RCACIB

Резервний CACIB - додаток 3

CACIT

Сертифікат кандидата в міжнародні чемпіони з робочих якостей

RCACIT

Резервний CACIT

CACIAG

Сертифікат кандидата в міжнародні чемпіони з аджиліті

RCACIAG

Резервний CACIAG

CACIOB

Сертифікат кандидата в міжнародні чемпіони з обідієнс

RCACIOB

Резервний CACIOB

CACIL

Сертифікат кандидата в міжнародні чемпіони з бігу хортів

RCACIL

Резервний CACIL

CACITR

Сертифікат кандидата в міжнародні чемпіони з пастушої служби

RCACITR

Резервний CACITR

СЕРТИФІКАТ КАНДИДАТА В НАЦІОНАЛЬНІ ЧЕМПІОНИ

CACT

Сертифікат кандидата в національні чемпіони з робочих якостей

ТИТУЛИ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИХ ЧЕМПІОНІВ

 

ОФІЦІЙНА ФОРМА ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ

C.I.B.

Міжнародний чемпіон з екстер’єру

додаток 1а або 1b або 2

C.I.E.

Міжнародний Шоу чемпіон

додаток 1а або 1b

C.I.T.

Міжнародний чемпіон з робочих якостей

додаток 6а або 6b або 6с або 6f)

C.I.T.(ft)

Міжнародний чемпіон з робочих якостей (польові випробування)

додаток 6d

C.I.T.(ec)

Міжнародний чемпіон з робочих якостей (мисливські випробування)

додаток 6е

C.I.B.T.

Міжнародний чемпіон з екстер’єру і робочих якостей

додаток 7

C.I.C.

Міжнародний чемпіон з курсингу

додаток 4

C.I.B.P.

Міжнародний чемпіон з екстер’єру і робочих якостей

додаток 5

C.I.AG.

Міжнародний чемпіон з аджиліті

додаток 8

C.I.OB.

Міжнародний чемпіон з обідієнс

додаток 9

C.I.TR.

Міжнародний чемпіон з пастушої служби

додаток 10

Зміни жирним курсивом були затверджені Генеральним Комітетом МКФ в листопаді 2016 року (§VII. & VIII.) або роз’яснені Головним Офісом МКФ (§ XI.).

 

 

Новости | Контакт | Устав КСУ | Положения КСУ | Приказы | Президиум и Комиссии КСУ | Дисквалификация | Областные отделения | Территориальные отделения | Монопородные Клубы
Питомники | Эксперт-кинолог | Заводчик-кинолог | Кинолог-инструктор | Календарь выставок КСУ | CACIB апрельский | CACIB декабрьский | 3xCACIB |
Судьи МКФ | Национальные судьи | Судьи КСУ | Присуждение титулов в системе КСУ | Результаты выставок КСУ | Судьи и инструктора по рабочим качествам | Судьи по охотничьим породам
Бланки документов | Родословная КСУ | Метрика щенка | Ветеринария | Отчеты с выставок КСУ | Конкурсы |
Заказать картонную упаковку у производителя | Боаттрип - экскурсии по рекам и каналам, цена. | Аббревиатура титулов | Аббревиатура стран