Вимоги до дресирувальників та собак, які пройшли «Загальний курс дресирування» (ЗКД)


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Президією Всеукраїнської громадської
організації «Кінологічна Спілка України»
«8 листопада 2018 року»

Президент ВГО КСУ
Г.Г. Оніщенко

 

Вимоги до дресирувальників та собак, які пройшли «Загальний курс дресирування» (ЗКД)

 

Після завершення навчальної програми дресирувальниками та дресирування службових собак за програмою загальний курс дресирування клубами собаківництва проводиться перевірка (екзамен) дресирувальників та випробування собак.
Під час перевірки підготовленості дресирувальників  визначається їх уміння керувати собаками, дресирувати їх по кожній навичці ЗКД окремо, керуючись відповідними нормативами. В залежності від  знань та навичок дресирувальників, а також набраних ними балів, їх підготовленість дресирувальника оцінюється наступним чином: «відмінно»  - не менше 90 балів; «добре» - 80 балів; «задовільно» - 60 балів. Дресирування собак також оцінюється за кожною навичкою окремо. Для отримання диплому I  ступеня   - не менше 90 балів; II ступеня – 80 балів; III ступеня– 60 балів. Собакам, дресирувальники яких, за керування ними отримали менше 60 балів дипломи не видаються. На собак з дипломами I і II ступеней видаються відповідні жетони.

Загальні положення.
  • У ЗКД перевіряються наступні навички:
 • рух собаки поруч з дресирувальником (перевіряється протягом усього випробування);
 • показ прикусу у собаки та ставлення до намордника;
 • посадка, укладка, стійка (перевіряється у комплексі);
 • підхід до дресирувальника, повернення на місце (перевіряється одночасно);
 • подача предмета;
 • ставлення до корму;
 • припинення небажаних дій;
 • подолання перешкод: легкоатлетичний бар’єр, глухого паркану чи окопу, наскрізних сходів та буму (перевіряється у комплексі);
 • ставлення до пострілу.
  • Витримка у собак за навичками «місце» та « ставлення до намордника» - 30сек., за іншими -  15 сек. Відлік витримки здійснюється з моменту початку виконання собакою команди.
  • Перевірка навичок на випробуваннях відбувається у будь-якій послідовності за виключенням тих, що перевіряються одночасно або у комплексі. Навичка «ставлення до корму» перевіряється до навички «припинення небажаних дій».

 

Опис виконання вправ

2.1. Рух собаки поручіз дресирувальником. Команда голосом «Поруч
Після здачі рапорту дресирувальник по команді судді виконує повороти на місці (праворуч, ліворуч, кругом), далі під час руху від ділянки до ділянки суддя перевіряє роботу собаки під час зупинок, при змінах напрямку та темпу руху.
Собака має йти спокійно, поруч із дресирувальником, біля його лівої ноги (плече собаки на рівні коліна дресирувальника).
При зупинці він має сісти біля лівої ноги дресирувальника, паралельно із ним, не завалюючись (без команди «Сидіти!»).
Команда дресирувальника «Поруч» подається на початку руху, при зміні темпу та напрямку, при поворотах під час руху, на місці та при зупинках.
Навичка вважається невиконаною у разі відхилення собаки у будь-який бік більше ніж на 2м (поява просвіту між собакою та дресирувальником більше 2 м).

2.2. Показ прикусу у собаки та ставлення до намордника.
За вказівкою судді, дресирувальник із собакою:

 • підходить до судді та зупиняється;
 • показує прикус у собаки, потім вдягає йому намордник, подає команду «гуляй!», а сам починає рухатись у будь-якому напрямку.
 • кличе собаку, знімає намордник (намордник може бути будь-якого зразка, окрім петельного).

Собака повинен байдуже ставитись до намордника, не чинити опору при його вдяганні та при показі прикусу.
Невиконанням навички «показ прикусу» вважається неможливість оглянути зуби собаки.
Невиконанням навички «ставлення до намордника» є скидання намордника або безперервні спроби його скинути, не зважаючи на вплив дресирувальника, або неможливість одягти намордник на собаку.

2.3. Посадка, укладка, стійка. Команди голосом «Сидіти!», «Лежати!», «Стояти!», жест правою рукою.
Дресирувальник залишає собаку на місці у позиції «сидіти» та відходить від нього на 15м і командами (голосом і жестом одночасно) змушує собаку прийняти необхідну позицію. Кожна навичка має бути виконана ним два рази з різних положень.
Собака повинен прийняти необхідне положення по першій команді та не змінювати його: не просуватись, залишатись на місці до наступної команди (просуванням вважається переміщення собаки усіма чотирма лапами ). У разі зміни положення без команди дресирувальник має повернути собаку у початкове положення.
Просування собаки більше ніж на 5 м на усіх прийомах вважається невиконанням навичок комплексу.
Повторні команди, викликані відволіканням та подані собаці, який відвернувся (несвоєчасна команда), вважаються помилкою дресирувальника. Собака у такому випадку карається лише за відволікання.
Повторний вплив без необхідності, наприклад, команда подана у момент виконання навички, знижує оцінку дресирувальника, а на оцінку собаки не впливає за умови, якщо вона подається не для фіксації собаки після прийняття нею необхідного положення.

2.4. Підхід до дресирувальника. Команда голосом «До мене!» та жест правою рукою.
За необхідністю покликати собаку дресирувальник  командою голосом «До мене» та жестом кличе собаку до себе.
Собака з першої команди має швидко підбігти до дресирувальника та сісти біля його лівої ноги (обхід не обов’язковий).
Навичка вважається невиконаною, якщо собака не підійшов до дресирувальника протягом 15 сек. після першої поданої команди.
При підкликані із вільного стану (після команди «Гуляй!») до команди «До мене!» дозволяється назвати кличку, щоб привернути уваги (оцінка не знижується, час підходу відраховується з моменту подачі клички ).

         2.5. Повернення на місце.  Команда голосом «Місце!» і жест правою рукою.
Дресирувальник вкладає собаку командою «Лежати!», кладе перед ним предмет, подає команду «Місце!» та відходить від собаки вперед на 15м. далі, за вказівкою судді:

 • після витримки до 30 сек. командою голосом «До мене!» та жестом кличе собаку до себе;
 • після витримки (10-15 сек.) командою голосом «Місце!» та жестом  відправляє собаку на місце.

Собака повинен швидко прибігати до дресирувальника при першій команді, а потім, так само при першій команді, повернутись на місце та лягти в межах 1м від предмету. Дресирувальник, після 30 сек витримки, підходить до собаки та забирає предмет; до цього моменту собака повинен залишатися в положенні лежачи.
Навичка вважається невиконаною у разі, якщо собака не повернувся до предмета або його укладки далі 2 м від предмета.

         2.6. Подача предмета. Команди голосом «Апорт!», «Дай!» та жест правою рукою.
Собака знаходиться біля лівої ноги дресирувальника. Дресирувальник показує собаці предмет (будь-який), подає команду «Сидіти!» та кидає предмет вперед не ближче 10м від себе. Після витримки дресирувальник одночасно командою «Апорт!» та жестом посилає собаку по предмет.
Собака повинен підбігти до кинутого предмету, взяти його, швидко підійти до дресирувальника і сісти з предметом перед дресирувальником. Після витримки по команді «Дай!» собака має віддати предмет у руки дресирувальнику, далі після команди «Поруч!» сісти біля лівої ноги.
Якщо собака не приносить предмет, кидає далі 1 м  від дресирувальника  або не віддає його, навичка вважається не виконаною.

         2.7. Ставлення до корму.  Команда голосом «Гуляй!», жест правою рукою.
Навичка перевіряється на ділянці 3х4 м , де заздалегідь помічником розкидано кілька невеликих шматків привабливого для собаки корму (м’ясо, ковбаса, печиво та ін.) . Кількість кинутих шматків мають знати суддя та дресирувальник.
Дресирувальник із собакою без повідка, за командою судді, підходить до визначеної ділянки, зупиняється за 2 м від неї, потім командою «Гуляй!» та жестом  відправляє собаку на ділянку. Дресирувальник також рухається у напрямку корму.
Після проходу ділянки із ласощами, за вказівкою судді, дресирувальник командою «До мене!» кличе собаку та бере його на повідок. Потім корм (ласощі) підкидається з рук сторонньої людини (члена суддівської бригади). Забороняється кидати корм у пащу собаки. При перевірці цієї навички повідок має бути провислим.
Собака не повинен чіпати корм, що лежить на землі або підкинутий стороннім, а також не має проявляти пасивно-оборону реакцію.
Невиконанням вважається взяття корму в пащу.

2.8. Припиненнянебажанихдій.  Команда голосом «Фу!».
Ця навичка перевіряється (після попереднього узгодження з дресирувальником) одним із наступних способів:

 • забороною брати корм з рук дресирувальника;
 • забороною брати будь-який предмет.

У перший спосіб  дресирувальник, посадивши собаку поруч із собою (команда «Сидіти!»), правою рукою (на відкритій долоні) дає йому  кілька разів по одному шматочку ласощів. За вказівкою судді при дачі одного з чергових шматочків дресирувальник дає команду «Фу!». Після виконання собакою забороняючої команди дресирувальник забирає ласощі.
У другий спосіб  дресирувальник посилає собаку за кинутим предметом. Далі, за вказівкою судді, дає команду «Фу!». Після виконання собакою команди дресирувальник підходить до предмета та забирає його.
Собака має швидко припинити здійснювану дію за першою командою «Фу!». Якщо собака взяв предмет (ласощі), то повинен викинути його з пащі по команді «Фу!». Продовження собакою початих дій вважається невиконанням навички.
У випадку, якщо не можливо перевірити собаку в обраний дресирувальником спосіб, суддя має використати інший.

2.9. Подоланняперешкод. Команди голосом на легкоатлетичний бар’єр та глухий паркан«Бар’єр!», на сходи, бум та окоп – «Вперед!» та жест (на всі перешкоди) правою рукою.
Випробування собак можуть проводитись у будь-якій послідовності, однаковій  для всіх учасників.
Дресирувальник, за вказівкою судді , підходить до перешкоди, командою голосом та жестом відправляє собаку на перешкоду. Посадка собаки перед перешкодою не обов’язкова. Після подолання перешкоди собакою, дресирувальник обходить перешкоду з правого боку, кличе собаку до себе та продовжує разом із ним рух до наступної перешкоди. Собака має подолати перешкоду за першою командою. У разі  невдалого подолання собаці дозволяється дві спроби.
Легкоатлетичний бар’єр  собака має подолати не торкаючись.
Дресирувальник перетинає лінії бар’єру, паркану та окопу тільки після приземлення собаки.
На бум собака заходить по трапу, швидко проходить по ньому та спускається по трапу з іншої сторони. Дресирувальник йде за собакою або поруч із ним уздовж буму.
По сходах  собака піднімається з однієї сторони  та без затримки спускається з іншої. Дресирувальник прямує за собакою (уздовж сходів) та продовжує рух до наступної перешкоди.
Комплекс вважається невиконаним у разі, якщо не подолано одну з перешкод, а також подолання із механічною допомогою дресирувальника або здійснено стрибок у отвір між помостами.
Примітка: собаки порід кавказька, середньоазіатська та південноруська вівчарки, московська сторожова замість паркану можуть долати окоп (не торкаючись землі  між помостами).

2.10. Ставлення до пострілу (без команди). Ставлення собаки до пострілу перевіряється під час виконання будь-якої навички ЗКД, окрім руху поруч з дресирувальником та подачі предмету.
Навичка, під час якої перевіряється ставлення до пострілу, визначається суддівською бригадою та поширюється на усіх собак, які беруть участь у випробуваннях. Постріл виконується одразу після виконання визначеної навички або під час її перевірки.
Постріл здійснюється за вказівкою головного суддізі стартового пістолета на відстані 15 метрів від собаки, непомітно для нього.
У разі, якщо собака після пострілу припиняє виконання навички, повторна команда на продовження її виконання подається дресирувальником  за вказівкою судді.
Явний острах, відхід від дресирувальника або припинення виконання навички, відмова від роботи  вважаються невиконанням навички.

 

НАЗВА НАВИЧКИ

НАЙВИЩИЙ БАЛ

ОЦІНКА РОБОТИ СОБАКИ

ДИПЛОМ I СТ.

ДИПЛОМ II СТ

ДИПЛОМ III СТ

1

Рух собаки поруч з дресирувальником

10

9

8

6

2

Показ прикусу у собаки та ставлення до намордника

10

9

8

6

3

Посадка, укладка, стійка

10

9

8

6

4

Підхід до дресирувальника

10

9

8

6

5

Повернення на місце

10

9

8

6

6

Подача предмета

10

9

8

6

7

Ставлення до корму

10

9

8

6

8

Припинення небажаних дій

10

9

8

6

9

Ставлення до пострілу

10

9

8

6

1

Подолання перешкод

10

9

8

6

РАЗОМ

100

90

80

60

 
ОЦІНОЧНИЙ ЛИСТ >>

 

 

Новости | Контакт | Устав КСУ | Положения КСУ | Приказы | Президиум и Комиссии КСУ | Дисквалификация | Областные отделения | Территориальные отделения | Монопородные Клубы
Питомники | Эксперт-кинолог | Заводчик-кинолог | Кинолог-инструктор | Календарь выставок КСУ | CACIB апрельский | CACIB декабрьский | 3xCACIB |
Судьи МКФ | Национальные судьи | Судьи КСУ | Присуждение титулов в системе КСУ | Результаты выставок КСУ | Судьи и инструктора по рабочим качествам | Судьи по охотничьим породам
Бланки документов | Родословная КСУ | Метрика щенка | Ветеринария | Отчеты с выставок КСУ | Конкурсы | Аббревиатура титулов | Аббревиатура стран