* NATIONAL JUDDES OF RANK ON SEPARATE BREEDS

 

<<

 

...:
Name:
:
Address:
,
:
Phone:
+38 (050) 371-95-95
E-mail:  

Gr. FCI

# St.

/BREED

V

255

ʲ / AKITA

V

243

/ ALASKAN MALAMUTE

V

344

ʲ / AMERICAN AKITA

V

43

Ʋ / BASENJI

V

274

/ GREENLAND DOG

V

291

Dz / EURASIAN

V

289

/ ICELANDIC SHEEPDOG

V

195

˲ ϲ / ITALIAN VOLPINO

V

48

/ KARELIAN BEAR DOG

V

318

ʲ / KISHU

V

284

/ LAPPONIAN HERDER

V

234

/ XOLOITZCUINTLE (HAIRLESS VARIETY & COATED VARIETY)

V

97

Ͳ ϲ ( ʲ ) / GERMAN SPITZ, INCL. KEESHOND AND POMERANIAN

V

276

ϲ / NORRBOTTENSPITZ

V

237

/ NORWEGIAN BUHUND

V

310

/ PERUVIAN HAIRLESS DOG

V

89

/ IBIZAN PODENCO

V

94

/ PORTUGUESE WARREN HOUND – PORTUGUESE PODENGO

V

304

Ѳ- / RUSSIAN – EUROPEAN LAIKA

V

212

ί / SAMOYED

V

270

ʲ / SIBERIAN HUSKY

V

338

в / THAI RIDGEBACK DOG

V

358

/ THAI BANGKAEW DOG

V

248

/ PHARAOH HOUND

V

189

Բ   / FINNISH LAPPHUND

V

273

/ CANAAN DOG

V

205

/ CHOW CHOW

V

199

ײ / CIRNECO DELL’ETNA

V

135

/ SWEDISH LAPPHUND

V

257

/ SHIBA

V

262

ϲ / JAPANESE SPITZ