International FCI Judges / ̳<<

 

...:
Name:

Mrs. Mariya GVOZDEVA
:
Address:
.
Odessa, Ukraine
:
Phone:
+38(067) 923-91-65
E-mail: xtrim2004@mail.ru

Gr. FCI

# St.

/BREED

CAC / Breeds CAC only:

V

243

/ALASKAN MALAMUTE

V

344

/AMERICAN AKITA

V

43

/BASENJI

V

97

/ DEUTSCHER SPITZ

V

212

/SAMOYED

V

270

/SIBERIAN HUSKY

V

338

/THAI RIDGEBACK DOG

V

248

/PHARAON HOUND

V

199

/CIRNECO DELL'ETNA

V

257

/SHIBA