International FCI Judges / ̳<<

<< back

 

...:
Name:

Mrs. Vita HOTSENKO
:
Address:
c. , , 39350
s.Krutaya Balka, Poltavskaya oblast 39350, Ukraine
:
Phone:
(244) 93-44-84
E-mail:  
 
Gr. FCI
# St.
 
CAC / CAC only:
V 255 /AKITA
V 344 /AMERICAN AKITA
V 43 /BASENJI
V 338 /THAI RIDGEBACK DOG
V 248 /PHARAON HOUND