* INTERNATIONAL FCI JUDDES OF RANK IB - ON FCI GROUPS<< ()

<< back (english)

...:
Name:

-
Mrs. Ilana SHALATA-SIMKINA

:
Address:
. 194, . . , . 89434 /
ul. Glavnaya 194, s. V.Geevcy, Zakarpatska obl. 89434, Ukraine
:
Phone:
+38 (067) 842-48-53 (.)
E-mail: domingo@mail.uzhgorod.ua

Gr. FCI

# St.

/BREED

IV

( /ALL BREEDS)

V

243

/ALASKAN MALAMUTE

V

43

/BASENJI

V

195

/ VOLPINO ITALIANO

V

234

/XOLOITZQUINTLE

V

97

/ DEUTSCHER SPITZ

V

310

/PERRO SIN PELO DEL PERU

V

212

/SAMOYED

V

270

/SIBERIAN HUSKY

V

338

/THAI RIDGEBACK DOG

V

248

/PHARAON HOUND

V

273

/CANAAN DOG

V

205

/CHOW CHOW

V

257

/SHIBA

V

319

/ SHIKOKU

V

262

/NIHON SUPITTSU/JAPAN-SPITZ

IX

( /ALL BREEDS)

BOG IV, IX

" "/ JUNIOR HANDLING