FCI-CACIB  " – 2019" * 23.08.2019

<<

/ BEST PROGENY COMPETITION  

/ JUDGE: Mr. GERARD JIPPING (Netherlands)
Photos by Oleksandr Dvernytskyi

1st place
ROTTWEILER
KRASH UNSERBUND
wner KOMAROV VADYM (RZHYSHCHEV, KYIV reg., UKRAINE)

2nd place
GOLDEN RETRIEVER
LOVELAS DE LAR DE CASANOVA
wner DUBOVYCHENKO IRYNA – NADZOROVA LILIIA (DNIPRO, UKRAINE)

 

 

 

| | | | | | | | |
| - | - | - | | CACIB | CACIB | 3xCACIB |
| | | | | |
| | | |
| | |