, « «» 19-20 2013 .

19.10.2013 « -2013» c «»- FCI-CACIT

. . -8; . -2; . -3; . -11; . -4; . -2; -1; . -1; . -15; . -1; . -1 «» . :

, FCI ( .)
.. FCI ( . )
FCI

« -2013»
CACT CACIT .

ƨ DACHSKRIEGER AMADEUS UKU.0067369 . BACHURIN V.V. . ;

.. GEKTER UKU.0157846 . SVETLICHNYI O.I. . ;

12635- . .. . ;

REYNA SPRUT UKU.0143072 . ZVEREV I.S. . ;

. .. . .

I- .. RKF 2570811 . MARCHENKO YU. G. .

II- .. RKF 1701208 . .. .

III- .. TSARSKAJA OHOTA DON CORLEONE RKF 2999362 . KHARISOVA M.A. .

I- .. DACHSKRIEGER AMADEUS UKU.0067369 . BACHURIN V.V. .

II- .. SHANGUN MARSHAL RKF 2195033 . BORETSKAYA N.A. .

III- .. ENISEY RKF 2332894 . BACHURIN V.V. .

I- REYNA SPRUT UKU.0143072 . ZVEREV I.S. .

II- . .. .

III- 12635- . .. .. .

« -2013»

I- 546 . . KIRA . ..; NAYT-EFROSINYA UKU.0062910 . .. REYNA SPRUT UKU.0143072 . .

II- 546 . . AUTLENDER BLEK HAMMER UKU.0113808 . DRISHLYK V.M.; BADRI UKU.0136638 . PETLYAKOV O.E.; 12635-.

III- 519 . . . . RKF 2570811 . MARCHENKO YU. G.; .. ENISEY RKF 2332894 . GRAMOVA M.V.; . . TAKCA TSARSKAJA OHOTA DON CORLEONE RKF 2999362 . KHARISOVA M.A.

20.10.2013 « -2013» c «»- FCI-CACIT

. . -4; . -1; . -4; . -6; . -3; -1; . -6. «» . :

, FCI ( .)
.. FCI ( . )
FCI

« -2013»
CACT CACIT .

ARES VON OBERMAYERHOFEN UKU.0052043 . SKOYBIDA O. . ;

AUTLENDER BLEK HAMMER UKU.0113808 . DRISHLYUK V.M. . .

BES FROM STOREHOUSE UKU.0156705 . KATUKOV O.V. . ;

BURYAT FROM STOREHOUSE UKU.0113952 . SVETLICHNII O.I. . ;

DROGBA ZLATNA GREDA UKU.0076058 . ZVEREV I.S. . ;

FANTASTIC VON KLEINEM FLUSS RKF 2170246 . TERENTYEV A. . ;

SPRUT UKU.0035370 . ZVEREV I.S. . ;

TARAN UKU.2652883 . GODOVANIK N.R. . ;

12661- . .. . ;

13237- . .. . ;

12635- . .. .

I- 200 . BES FROM STOREHOUSE UKU.0156705 . KATUKOV O.V. . ;

II- 200 . 12661- . .. . ;

III- 200 . AUTLENDER BLEK HAMMER UKU.0113808 . DRISHLYUK V.M. . .

« -2013»

I- 600 . . , . , ARES VON OBERMAYERHOFEN UKU.0052043 . SKOYBIDA O.; BURYAT FROM STOREHOUSE UKU.0113952 . SVETLICHNII O.I.; BES FROM STOREHOUSE UKU.0156705 . KATUKOV O.V. . .

II- 582 . . AUTLENDER BLEK HAMMER UKU.0113808 . DRISHLYUK V.M. . .; 12635- . .. . ; 22384- . .. . .

III- 582 . . . SPRUT UKU.0035370 . ZVEREV I.S. . ; DROGBA ZLATNA GREDA UKU.0076058 . ZVEREV I.S. . ; SPRUT ZORRO UKU.0095586 . .. 

     
| | | | | | | | |
| | | | |
| / | | | CACIB | CACIB |
| | | |
| | |
| |
. . , . .