Официальная информация

  Структура КСУ

 Племенная работа

 Выставки и Чемпионаты

  Спорт и рабочие качества

 Племенные документы

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЗНОСАХ КИНОЛОГИЧЕСКОГО СОЮЗА УКРАИНЫ


м.Київ - 2015

 

І. Загальні положення

1.1. Відповідно до ч. 2 статті 11 Закону України «Про громадські об’єднання» у Статуті громадського об’єднання можуть бути передбачені додаткові положення щодо утворення, діяльності і саморозпуску чи реорганізації громадського об’єднання, що не суперечить Закону.
1.2. Статутом КСУ передбачені внески для членів КСУ (п. 5.5 Статуту КСУ).
1.3. Члени КСУ зобов’язані сплачувати внески, затверджені Президією КСУ (п. 5.13 Статуту КСУ).
Згідно з п. 4.6. Статуту КСУ Президія затверджує Положення про внески Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України».
1.4. КСУ співпрацює з громадськими об’єднаннями кінологічного спрямування на підставі угод про співпрацю та взаємодопомогу та Положення про громадські об’єднання кінологічного спрямування (п. 5.16 Статуту КСУ).                                           

ІІ. Розмір внесків у КСУ

2.1. Відповідно до рішення Президії КСУ від 07.02.2009 (яке набрало чинності 01.03.2009 із змінами та доповненнями від 04.04.2009, 12.08.2009 та 22.01.2010р.) та п. 6.6 Статуту КСУ передбачені наступні види (розміри) внесків.
2.2. Внески в КСУ: вступні, членські, благодійні (цільові та інші).
2.2.1.  Для громадського об’єднання кінологічного спрямування, яке співпрацює з КСУ на підставі угод про співпрацю та взаємодопомогу (з правом ведення племінної діяльності), розмір внесків:
а) одноразового благодійного (вступного) внеску – 50 000 - 100 000 гривень;
б) щорічного благодійного внеску - 25 000 гривень.
2.2.2. Для громадського об’єднання кінологічного спрямування, яке співпрацює з КСУ на підставі угод про співпрацю та взаємодопомогу (без права ведення племінної діяльності), розмір внесків:
а) одноразового благодійного (вступного) внеску – 10 000 – 50 000 гривень.
2.3. Для індивідуального члена КСУ розмір:
а) одноразового благодійного (вступного) внеску – 150 – 200 гривень, який визначається Правлінням осередку КСУ самостійно на підставі кошторису витрат у поточному році (вступний внесок залишається в осередку (відділенні) КСУ);
б) щорічного благодійного внеску – 100 – 200 гривень, який визначається та затверджується Правлінням осередку КСУ самостійно на підставі кошторису витрат у поточному році.
2.4. Розмір цільових внесків в КСУ від ведення основної діяльності, передбаченої Статутом КСУ, а саме:
2.4.1. На реєстрацію собаки, включення її до племінної книги КСУ з передачею даних до Міжнародної Кінологічної Федерації (надалі по тексту МКФ) та видачі на собаку міжнародного родоводу (три коліна) – 300 гривень (90 гривень залишається в осередку (відділенні) КСУ).
На реєстрацію собаки, включення її до племінної книги КСУ з передачею даних до МКФ та видачі на собаку міжнародного родоводу (чотири коліна) – 400 гривень (120 гривень залишається в осередку (відділенні) КСУ).
2.4.2. На реєстрацію собаки, включення її до племінної книги КСУ з передачею даних до МКФ та термінової видачі на собаку міжнародного родоводу (три коліна, протягом 10-ти робочих днів) – 500 гривень (150 гривень залишається в осередку (відділенні) КСУ).
На реєстрацію собаки, включення її до племінної книги КСУ з передачею даних до МКФ та термінової видачі на собаку міжнародного родову (чотири коліна, протягом 10-ти робочих днів) – 700 гривень (210 гривень залишається в осередку (відділенні) КСУ).
2.4.3. На реєстрацію собаки, включення її до племінної книги КСУ з передачею даних до МКФ та видачі на собаку міжнародного родоводу (три коліна) для іноземного власника:

 • 60 Євро по курсу НБУ на день сплати за умови оформлення через осередок КСУ (30% залишається в осередку КСУ);
 • 60 Євро на валютний рахунок Головного управління КСУ (далі за текстом ГУ КСУ) за умови оформлення через ГУ КСУ;
 • 90 Євро на валютний рахунок ГУ КСУ за умови оформлення через ГУ КСУ протягом одного робочого дня.

На реєстрацію собаки, включення її до племінної книги КСУ з передачею даних до МКФ та видачі на собаку міжнародного родоводу (чотири коліна) для іноземного власника:

 • 80 Євро по курсу НБУ на день сплати за умови оформлення через осередок КСУ (22,5% залишається в осередку КСУ);
 • 80 Євро на валютний рахунок ГУ КСУ за умови оформлення через ГУ КСУ;
 • 120 Євро на валютний рахунок ГУ КСУ за умови оформлення через ГУ КСУ протягом одного робочого дня.

2.4.4. На внесення даних про собаку, народжену за межами України, до племінної книги КСУ з присвоєнням їй номера UKU – 200 гривень (60 гривень залишається в осередку КСУ).
2.4.5. На внесення терміново (протягом 10-ти робочих днів) даних про собаку, народжену за межами України, до племінної книги КСУ з присвоєнням їй номера UKU – 300 гривень (90 гривень залишається в осередку (відділені) КСУ).
2.4.6. На перереєстрацію нового власника собаки (шляхом вклеювання даних про нього в родовід міжнародного зразка) в племінну книгу КСУ з передачею даних в МКФ

 • для членів КСУ – 120 гривень (40 гривень залишається в осередку (відділені) КСУ);
 • для іноземного власника – 20 Євро по курсу НБУ на день сплати за умови оформлення через осередок КСУ (40 гривень залишається в осередку КСУ);
 • для іноземного власника – 20 Євро на валютний рахунок ГУ КСУ за умови оформлення через ГУ КСУ.

2.4.7. На реєстрацію назви приставки в МКФ – 500 гривень (50 гривень залишається в осередку (відділенні) КСУ).
На видачу дубліката свідоцтва реєстрації назви приставки в МКФ – 80 гривень (для видачі дубліката необхідна заява власника).
2.4.8. На реєстрацію титулів, звань собаки, а також робочих сертифікатів із занесенням у відповідну книгу та видачею на неї сертифікатів:

 • для членів КСУ- 200 гривень (50 гривень залишається в осередку КСУ);
 • терміново (протягом 15-ти робочих днів) для членів КСУ – 300 гривень (60 гривень залишається в осередку КСУ);
 • для іноземного власника – 30 Євро по курсу НБУ на день сплати за умови оформлення через осередок КСУ (50 гривень залишається в осередку КСУ);
 • для іноземного власника – 30 Євро на валютний рахунок ГУ КСУ за умови оформлення через ГУ КСУ.

2.4.9. На внесення до племінної книги КСУ додаткової інформації про мікрочип на собаку, якій вже був раніше виданий родовід без інформації про мікрочип, – 60 гривень (30 гривень залишається в осередку (відділені) КСУ).
2.4.10. На внесення до племінної книги КСУ додаткової інформації про дисплазію кульшових та ліктьових суглобів собаки та видачею міжнародного сертифікату єдиного зразку:

 • для членів КСУ – 200 гривень за умови оформлення через осередок КСУ (50 гривень залишається в осередку КСУ);
 • для іноземного власника - 30 Євро по курсу НБУ на день сплати за умови оформлення через осередок КСУ (50 гривень залишається в осередку КСУ);
 • для іноземного власника – 30 Євро на валютний рахунок ГУ КСУ за умови оформлення через ГУ КСУ.

          2.4.11. На здійснення ГУ КСУ патронату монопородних клубних виставок – 1,0 Євро по курсу НБУ на день сплати за кожну собаку, яка вноситься до каталогу виставки (оплата здійснюється осередком (відділенням) КСУ, який проводить виставку).
          2.4.12. На здійснення ГУ КСУ патронату монопородних виставок із присудженням титулу САС – 1,5 Євро по курсу НБУ на день сплати за кожну собаку, яка вноситься до каталогу виставки (оплата здійснюється осередком (відділенням) КСУ, який проводить виставку). 
          2.4.13. На здійснення ГУ КСУ патронату за першу виставку у календарному році:

 • рангу САС – 1,5 Євро по курсу НБУ на день сплати за кожну собаку, яка вноситься до каталогу виставки (оплата здійснюється осередком, який проводить виставку);
 • рангу САСІВ – 3,0 Євро по курсу НБУ на день сплати за кожну собаку, яка вноситься до каталогу виставки (оплата здійснюється осередком, який проводить виставку.

2.4.14. На здійснення ГУ КСУ патронату за другу та наступну виставку у цьому ж календарному році:

 • рангу САС – 2,0 Євро по курсу НБУ на день сплати за кожну собаку, яка вноситься до каталогу виставки (оплата здійснюється осередком, який проводить виставку);
 • рангу САСІВ – 3,5 Євро по курсу НБУ на день сплати за кожну собаку, яка вноситься до каталогу виставки (оплата здійснюється осередком, який проводить виставку).

2.4.15. На здійснення ГУ КСУ патронату змагань рангу САСІТ – 500 гривень (оплата повинна бути здійснена після позитивного рішення ГУ КСУ).
2.4.16. На забезпечення Статутної діяльності осередків (відділень) КСУ, правління осередків (відділень) встановлюють та затверджують розміри внесків на підставі кошторису витрат на утримання КСУ в поточному році у зазначених межах:

 • на реєстрацію, оформлення направлення (заявка) на перевірку кульшового HD і ліктьового суглобів ED на дисплазію – 50 гривень (100% залишається в осередку (відділенні) КСУ);
 • на реєстрацію, оформлення направлення на в’язку – 50 – 70 гривень (100%  залишається в осередку (відділенні) КСУ);
 • на оформлення марки плідника – 50 – 100 гривень (сума відрахувань до ГУ КСУ регламентується Угодою між осередком (відділенням) КСУ та ГУ КСУ); 
 • на оформлення племінного паспорту суки – 20 гривень (сума відрахувань до ГУ КСУ регламентується Угодою між осередком (відділенням) КСУ та ГУ КСУ);
 • на оформлення племінного сертифікату (без урахування внеску на племінний огляд) – 60 – 100 гривень (сума відрахувань до ГУ КСУ регламентується Угодою між осередком (відділенням) КСУ та  ГУ КСУ);
 • на реєстрацію, актирування мету, оформлення племінного пакету, видачу реєстраційного свідоцтва на цуценяти внесок із розрахунку на одне цуценя встановлюється у межах 50 – 150 гривень (сума відрахувань до ГУ КСУ регламентується Угодою між осередком (відділенням) КСУ та ГУ КСУ).

2.4.17. На розвиток собаківництва України щорічно сплачуються внески у розмірі:

 • для експерта МКФ з екстер’єру з окремих порід – 500 гривень;
 • для експерта МКФ з екстер’єру по групам порід (від однієї до п’яти груп) – 1000 гривень;
 • для експерта МКФ з екстер’єру по групам порід (більше, ніж 5 груп) та олраундерів – 1500 гривень;
 • для експерта КСУ з екстер’єру – 300 гривень;
 • для експерта КСУ та спеціалістів з робочих якостей – 250 гривень.

2.4.18. На розвиток собаківництва України при переатестації сплачуються благодійні внески у розмірі:

 • для експерта МКФ з екстер’єру та робочих якостей – 500 гривень;
 • для експерта КСУ з екстер’єру – 250 гривень;
 • для експерта КСУ та спеціалістів з робочих якостей – 250 гривень.

2.4.19. На організацію та проведення зоотехнічних заходів (виставки, чемпіонати, племінні огляди, змагання, семінари і інше) визначаються згідно з кошторисом витрат та запланованою кількістю учасників здійснюваних заходів.
2.4.20. На реєстрацію в’язки собаки та внесення даних про неї до племінної книги КСУ:

 • у 4-х місячний термін – 20 гривень (з коштів осередку);
 • від 4-х до 6-ти місяців – 50 гривень (з коштів осередку);
 • від 6-ти і більше місяців – 100 грн (з коштів осередку).

2.4.21.  На повторне внесення даних у племінну книгу КСУ з вини відповідальної особи осередку – 100 гривень.
2.4.22. На проведення індивідуального обліку титулів та звань собаки – 100 гривень (20 гривень залишається в осередку КСУ).
2.4.23. На внесення даних про собаку, яка орендується членом КСУ, до племінної книги КСУ - 500 гривень (150 гривень залишається в осередку КСУ, на обліку в якому перебуває орендатор).
2.4.24. На внесення даних про собаку без обміну родоводу, яка є у співвласності членів КСУ, до племінної книги КСУ - 200 гривень (60 гривень залишається в осередку КСУ, в якому реєструється Угода співвласності).

                         

ІІІ. Порядок сплати внесків в КСУ

3.1. Вступний та перший щорічний членські внески сплачуються заявником протягом 10 (десяти) календарних днів з дня отримання повідомлення про прийом до КСУ.
За бажанням, до прийняття рішення про зарахування до членів КСУ, заявник (індивідуальний член) може сплатити зазначені внески Правлінню осередку КСУ чи ГУ КСУ. У цьому випадку копія платіжного доручення, копія квитанції на перерахування вступного та щорічного членського внеску з відміткою установою банку додається до заяви про вступ до членів КСУ.
3.2. Вступний та щорічні членські внески по заявах про вступ до членів КСУ, поданих до КСУ до вересня поточного року, зараховуються як вступний та щорічний членські внески за поточний рік. Вступний та щорічні членські внески по заявах про вступ до членів КСУ, поданих до КСУ після  вересня поточного року, зараховуються як вступний та щорічний членські внески за поточний та наступний рік. Датою подання заяви про вступ до членів КСУ вважається дата заяви.
3.3. Щорічні членські внески сплачуються до лютого року, за який мають бути сплачені членські внески.
3.4. За два місяці до закінчення членського року Правління осередку КСУ та ГУ КСУ розсилає членам КСУ повідомлення про необхідність сплати щорічних членських внесків.
3.5. Вступний та щорічний членські внески вважаються сплаченими з моменту надходження коштів на рахунки осередків КСУ та ГУ КСУ.
3.6. У випадку несплати індивідуальним членом щорічного внеску протягом поточного року членство в КСУ припиняється шляхом виключення за рішенням керівного органу (Правління) осередку КСУ або Президії КСУ (п. 5.7 Статуту КСУ).
3.7. У випадку порушення громадським об’єднанням кінологічного спрямування, яке співпрацює з КСУ на підставі угод про співпрацю та взаємодопомогу, цих угод, то такі угоди можуть бути розірвані в односторонньому порядку.
3.8. Членство в КСУ може бути поновлено на умовах, передбачених п. 5.11 Статуту КСУ.
Поновлення громадським об’єднанням кінологічного спрямування, яке співпрацює з КСУ на підставі угод про співпрацю та взаємодопомогу, цих угод передбачене зазначеними угодами та Положенням про громадські об’єднання кінологічного спрямування,
3.9. Правління осередків КСУ та ГУ КСУ контролює правильність та своєчасність сплати внесків.

ІV. Благодійні внески у КСУ

4.1. Усі члени КСУ мають право передавати благодійні (цільові та інші) внески до КСУ у будь-який звітний період та у будь-якому розмірі на реалізацію Статутної мети та завдань КСУ та реалізації проектів та програм у межах Статутної діяльності КСУ.
4.2. При сплаті вступних, членських, благодійних (цільових та інших) внесків усі члени КСУ зобов’язані чітко вказувати вид платежу у платіжних документах: вступний внесок, щорічний членський внесок, благодійний (цільовий та інший внесок - назва заходу, проекту, програми) внески.
                
V. Порядок затвердження, внесення змін
та доповнень до цього Положення

5.1. Положення затверджується Президією КСУ.
5.2. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження Президією КСУ.
5.3. Це Положення оприлюднюється шляхом його розміщення на сайті КСУ.
Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Президії КСУ та оприлюднюються на сайті КСУ.